Herdenkingsdienst Watersnoodramp 1 februari 2013 - 2018


IN LEPELSTRAAT WORDEN BLOEMEN GELEGD BIJ HET HERDENKINGSMONUMENT VAN DE WATERSNOODRAMP
OP DE BEGRAAFPLAATS. IN NIEUW-VOSSEMEER STEKEN LEERLINGEN VAN BASISSCHOOL MERIJNTJE IN DE
JOHANNES DE DOPERKERK VOOR IEDER SLACHTOFFER EEN KAARSJE AAN.
FOTO GITTA MATTHIJSSEN ENTIMO VAN DE KASTEELE TON HOPMANS
Bron BndeStem

Lepelstraat.com


Zeker honderdvijftig mensen herdachten gisteravond in Nieuw-Vossemeer de slachtoffers van de Watersnoodramp, 65 jaar geleden. Onder hen veel ooggetuigen. Ook in Lepelstraat stonden bewoners stil bij de Ramp van 1953 Een orkaan zorgt 31 januari 1953 voor een zware noordwesterstorm. Springvloed stuwt het zeewater verder op. De zwakke dijken zijn niet berekend op dit natuurgeweld. Om kwart voor vier 's nachts gaat het fout. Het zeewater slaat vier gaten in de dijk bij Nieuw-Vossemeer. Met een rotgang stroomt het koude water de polders in. Veel mensen worden verrast door het water en verdrinken.

Toon Free maakte de Ramp mee. Zijn dochters vertelden gisteravond in de Johannes de Doperkerk in de Achterstraat zijn verhaal. Hij was die avond gaan kaarten bij Rinus Elsevier. Werd midden in de nacht wakker gemaakt door broer Kees, die aan de Kortendijk woonde. Toon wist zijn nichtjes van twee en vijf jaar in veiligheid te brengen. Later ook zijn moeder, die beneden sliep. Het mens woog ruim honderd kilo. Toon was bang dat de treden zouden breken. Dat gebeurde niet. Toen de dijken braken, stond het water binnen de korte keren tot aan de ramen. Toon sloeg die nacht bij verschillende huizen gaten in de muren en redde verschillende levens. Vijftig dorpsbewoners overleefden de Ramp niet. Alleen op de Kortendijk sterven die nacht zeven bewoners. Aan de Pelsendijk, net buiten het dorp, nog eens drieëntwintig.

in de tuin kladseweg

Jolanda Timmers, maakte de Ramp niet mee. Ze vindt het belangrijk dat haar kinderen er iets van meekrijgen. Haar zoon las tijdens de herdenking enkele namen voor. ,,Voor kinderen is het moeilijk te beseffen dat het is gebeurd.''
Na afloop van de dienst werd een korte ronde gemaakt over de begraafplaats en legde burgemeester Van den Belt bij het watersnoodmonument op de Hoogte een krans. Daar droeg Pater van Schaik een gedicht voor.

Ook in Lepelstraat werden de slachtoffers van de Watersnoodramp herdacht. Daar verdronken vijftien mensen. Gisteren werden zij tijdens een eucharistieviering in de heilige Antonius van Paduakerk herdacht. Voorganger was vicaris Paul Verbeek, die werd bijgestaan door pastor Lenie Robijn. In de kerk zaten ook de groepen 5 tot en met 8 van basisschool De Wegwijzer. Oud-wethouder Maarten van Eekelen bezocht de afgelopen periode de school om als ooggetuige zijn eigen ervaringen tijdens de ramp in Lepelstraat te vertellen. Pastor Robijn las de namen voor van de slachtoffers, bij elke naam werd er een kaars aangestoken. Wethouder Yvonne Kammeijer van de gemeente Bergen op Zoom woonde de dienst ook bij. ,,Het is voor veel mensen nog steeds moeilijk om over de Ramp te praten. In Lepelstraat zijn zelfs meerdere mensen van één familie om het leven gekomen.'' Na afloop werden kransen en bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument op de begraafplaats aan de Kruisweg. Daar hield Van Eekelen nog een korte toespraak. Saxofobie zorgde voor de muzikale opluistering.
Naam evenement: Herdenkingsdienst Watersnoodramp Lepelstraat 65 jaar
Datum: 1 februari 2018
Tijd: 10:30 uur
Locatie: Lepelstraat, St. Antoniuskerk
Organisator: Werkgroep Watersnood Lepelstraat
Uitnodiging: Herdenkingsdienst Watersnoodramp Lepelstraat.

 

 

 

 

 

 

gezinsfoto

Een ramp die ook voor Lepelstraat ongekend rampzalig was met daarbij 13 verdronken slachtoffers. Als eerbetoon aan deze Slachtoffers gedenken wij hen, in een herdenkingsdienst, georganiseerd in onze kerk St. Antonius. Hopen dat ons zoiets nooit meer overkomt. Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn. Ook het gemeentebestuur en anderen bestuurders, zijn uitgenodigd. Het programma: Om 10.30 uur start een Herdenking/Eucharistie viering voor gegaan door Vicaris Paul Verbeek en anderen. In de kerk of bij het herdenkingsmonument zal gesproken worden door enkele bestuurders. Na de kerkdienst zal er in processievorm naar het herdenkingsmonument op het kerkhof gegaan worden. Waarbij de kinderen van onze school, de groepen 5 t/m 8 meelopen. Op het Kerkhof zal een koperensemble stemmige muziek te gehore brengen. Bij het monument zal er nog kort gesproken worden en zullen de kransen door bestuurders van instanties worden gelegd. Na deze plechtige waardige en respectvolle herdenking wordt u uitgenodigd voor een kop koffie en een broodje. Ook zullen we daar de DVD over de watersnoodramp afspelen. Vijf en zestig jaar na dato herdenken wij het vele leed, en mogen wij dit ook nu niet vergeten. Wij hopen u op 1 februari te mogen begroeten. Namens de werkgroep: Watersnood Lepelstraat. Bron https://kijkopsteenbergen.nl/


LEPELSTRAAT - Begin dit jaar, de dag waarop het 65 jaar geleden is dat een groot deel van Zeeland en Brabant werd getroffen door de watersnoodramp, heeft de werkgroep herdenking Watersnood het plan opgevat te komen tot een passende herdenking in Lepelstraat.
Maarten van Eekelen (KBO en GBWP), René Ooms (Parochie), Bert Vos (Dorpsraad), Stan Kint (vrijwilliger) en Sjoerd van Loon (basisschool) trekken de kar in de organisatie met als doel jong en oud erbij te betrekken.
Op donderdag 1 februari is er om 10.30 uur een Herdenkingsdienst in de kerk met als voorganger vicaris Paul Verbeek, bijgestaan door Leny Robijn. Na de kerkdienst gaat men in processie naar het Watersnood Monument op de begraafplaats in Lepelstraat, waar een krans gelegd wordt en passende woorden gesproken worden door enkele vertegenwoordigers van de gemeenten. Genodigden voor deze herdenkingsdienst zijn betrokken partijen uit de samenleving. Natuurlijk zijn alle inwoners van het dorp welkom bij deze dienst en aansluitende kranslegging. De kinderen van de basisschool worden nauw betrokken bij deze dienst. Na de herdenking is er nog een kopje koffie met een broodje voor de aanwezigen en wordt de film over de Watersnood getoond.
Voor de realisatie van de herdenkingsbijeenkomst krijgt de werkgroep alle medewerking van de gemeente. Er was geld en steun nodig voor het plaatsen van vlaggenmasten en voor het schoonmaken van het monument. De gemeente hecht grote waarde aan het herdenken van die momenten waar lief en leed met elkaar gedeeld werd. De inzet van EHBO, Rode Kruis en de redders van toen moeten we nog steeds eren en waarderen.
Lesbrief
" Tien jaar geleden was er door de gemeente een lesbrief gemaakt voor de basisscholen. Die brief gaat wederom dienen voor een reeks lessen aan de kinderen van groep 5 tot en met 8 van basisschool De Wegwijzer. Zij maken daarbij een eigen werkstuk, waarin de gebeurtenissen van toen verwerken en daarmee de herdenking vorm geven. Door te herdenken houden we ook voor hen het verleden in leven", vertelt Maarten van Eekelen. Ook zal de film over de Watersnood worden gedraaid op 31 januari in de aula van de school. Maarten zal als ooggetuigen vanuit zijn eigen ervaring de kinderen vertellen over wat er toen gebeurde en wat dat met de bewoners van het dorp en de polders heeft gedaan. " Het café op de Kladde was een van de hoge en nog droge plekken nabij de polder, daar waar het water bij sommige huizen tot aan de daken stond. Ik beleefde dit als kind. Er zijn steeds minder mensen die dit hebben meegemaakt en erover kunnen vertellen."


Watersnood monument 1953 kerkhof Lepelstraat

 

Film over de watersnoodramp 1953

Kijk vanaf 8.20 min beeld van de overstroming op de Kladde.


Meer over de watersnoodramp en herdenkingen in Lepelstraat, Koevering en de Kladde zie hieronder de diverse links.

Watersnood ramp 1953 / Herdenking 2003 50 jaar / Herdenking 2013 60 jaar / Herdenking 2018 65 jaar / Herdenking 2023 70 jaar

Nog meer foto's over de watertsnoodsramp Lepelstraat Halsteren klik hier