De Sint-Antonius Kerk Lepelstraat

Datums Antoniusnoveen 2024 op dinsdagavonden om 19.00 uur. - 9 dinsdagen -

16 april - 23 april - 30 april - 7 mei - 14 mei - 21 mei - 28 mei - 4 juni - 11 juni

antonius kerk lepelstraat

De kerk werd in 1874-1875 gebouwd, ter vervanging van een oudere schuurkerk. Architect C.P. van Genk ontwierp een driebeukige kruisbasiliek in neoromaansestijl, met een 63 meter hoge toren.

Lepelstraat.com

De Antonius Kerk

De H. Antonius van Padua kerk in Lepelstraat met het kerkplein heeft een centrale plaats voor diverse activiteiten in Lepelstraat.
Met Koningsdag is altijd een bloemenmarkt van 10.00 u tot 16.00 uur.
Op 4 mei is er altijd een kranslegging bij het oorlogsmonument.
Op 2e Pinksterdag is het Braderie/kermis en staan er tal van attracties uitgestald.

Koningsdag 2024 bloemenmarkt Lepelstraat

Koningsdag 2022 op het kerkplein versierde fietsenoptocht 10.00 - 11.00 uurantonius noveen lepelstraa 2022

Antonius Noveen 2024 in Lepelstraat.

Antonius van Padua zo heilig en zo goed. In de kerk van de heilige Antonius van Padua is er ieder jaar een Antoniusnoveen.
Antonius van Padua, de patroonheilige van verloren zaken, wordt in Lepelstraat op deze manier geëerd.
In een schrift dat in de kerk ligt kunnen door gelovigen intenties worden geschreven, die tijdens de viering worden voorgelezen.
Voor de devotieartikelen is er altijd een ruime belangstelling. Zoals kaarsen, sleutelhangers, bidprentjes, lepeltjes en beeldjes met daarop de beeltenis van Antonius vinden dan gretig aftrek.
Negen weken kunnen kerkgangers uit de hele regio op dinsdagavond naar de kerk in Lepelstraat gaan om Antonius te danken of om hem een gunst te vragen.

De vieringen beginnen dit jaar op dinsdag 16 april 2024 en duren negen dinsdagen. De viering begint om 19.00 uur en u bent van harte welkom ;-)

Slotviering: Noveen Lepelstraat zondag 16 juni 2024 begint om 11.00 uur met ondersteuning van Harmonie St Antonius. Na de viering is er voor een ieder een hapje en drankje in de tuin naast de kerk.


deelnemers noveen antonius lepelstraat

Wandeltocht vanuit Bergen op Zoom, naar de Antonius noveen in Lepelstraat.

jaarlijkse noveen in Lepelstraat in optocht

Met de muziek voorop en de pas er goed in op weg naar de Sint Antonius kerk in Lepelstraat voor de jaarlijkse noveen


henny wouts naar de noveen in Lepelstraat

Ook deelnemers uit Lepelstraat Henny Wouts Jan Steijns Hooghiemstra Jaan Hack en Melo

kinderen nemen deel aan de noveen in Lepelstraat

Ook kinderen doen mee aan de noveen in Lepelstraat. Jong geleerd is oud gedaan.


postkaart kerk antonius

De kerk van Lepelstraat op een ansichtkaart, die verkrijgbaar was bij de plaatselijke winkel van de familie Jan Wouts, het Wotserieke.

glas in lood kerkraam

Het gebrandschilderde raam boven de ingang is ontworpen en gemaakt door Pastoor Blaauwhofmet met medewerking van J. Stijns. De “Stannen”hebben het raam geplaatst.


Huwelijk

Trouwen in de mooi met bloemen versierde kerk. Pastoor Wiertz met de huwelijks voltrekking in de sint antonius kerk.

zicht van boven

Vanaf het balkon (waar ook het koor wel eens staat te zingen) heeft u een mooi overzicht van het interieur van onze kerk.


Antoniuskerk

Een Heilige Mis opgedragen aan de slachtoffers tijdens de Watersnoodramp van 1953. De kerk is dan altijd mooi ingericht met kransen en kaarsen.

henny wouts sint antonius kerk

Pro Ecclesia voor Henny Wouts

LEPELSTRAAT - Aan het slot van de viering ter afsluiting van de jaarlijkse Antoniusnoveen is Henny Wouts zaterdag onderscheiden met pro Ecclesia et Pontifice, een pauselijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan mensen die minstens 45 jaar oud zijn en die zich gedurende minstens 25 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor het katholieke geloof of de kerk.

Redactie 18-06-12, 07:00 Laatste update: 23-03-17, 16:58 Bron: destem


kerkbanken

Foto van voor de WO II . Een prachtige kerk een van de mooiste uit de omgeving, meer >>>


communiebanken

Schenkingen aan de kerk familie Dankers en Bogers.

Een ontwerp voor de preekstoel van de kerk te Lepelstraat. Dit als een geschenk aan de kerk ter gelegenheid van het huwelijk van Petrus Egidius Bogers en Maria Dankers in januari 1891. Zij waren de ouders van Gommarus Bogers . Deze schenking duidt wel het belang aan wat de familie Bogers en Dankers hadden in het parochieel leven van Lepelstraat. De familie Dankers was sinds 1750 bewoner van Hoeve 't Slot. In 1803 werd de hoeve gekocht van de Domeinen van de Bataafse Republiek, welke alle goederen van de markies van Bergen op Zoom overgenomen hadden. Bij de hoeve hoorden ook de landen genaamd de Ruige Velden. Deze gronden werden in 1864 door de heer Gommert Dankers geschonken aan "het Roomsch-Katolijke Parochiaal Kerkbestuur van de Lepelstraat", gemeente Halsteren. De kerk werd vertegenwoordigd door kapelaan Marinus Dekkers als voorzitter en broodbakker Joannes de Vos als secretaris van het kerkbestuur. De waarde van deze schenking wordt geschat op f 4.500,-; een voor die tijd zeer aanzienlijk bedrag.
Aan zo'n schenking zijn wel voorwaarden verbonden:
a. Alle lasten voor dezer gronden zijn vanaf 1866 voor het kerkbestuur.
b. Alle huuropbrengsten zijn vanaf 1 november 1865 voor de kerk.
c. Recht van overweg moet bewaard blijven.
d. Een derde van alle opbrengsten moet aan de kerk uitgekeerd worden.
e. Dat de goederen beheerd worden volgens het parochieel reglement (bisdom Breda).
f. Jaarlijks zingende jaargetijden voor: Marijn Dankers, Catharina van Rijen, Jan Dankers, Adriaan Dankers, Antonia Dankers en (na overlijden) Gommert Dankers.
g. De opbrengsten voor deze missen wordt verdeeld onder de pastoor, de organist, de zangers en de kerk voor waslicht (de kaarsen).
h. Deze missen vervallen als door onheil de kerk de gronden niet meer zou bezitten.
i. De lezing der missen zou gedurende honderd jaren moeten blijven bestaan.
j. De andere partij verklaart de schenking in dankbaarheid aan te nemen.
Ook bij de Communie (rond 1875) van Maria Dankers , en bij haar huwelijk (1891) met Petrus Egidius Bogers , worden schenkingen aan de kerk gedaan in de vorm van communiebanken en een preekstoel. Deze hebben gelukkig de nieuwe beeldenstorm van de jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw overleefd, en zelfs ook het oorlogsgeweld van 1944, waarbij de toren van de kerk opgeblazen is en een groot gedeelte van de kerk verwoest. Zo waren er ook contacten door Gommert Dankers [6] in 1864 met de zusters van Etten Leur. In 1864 is er een kwijtschelding van schulden aan Gommert Dankers in ruil voor de zielenrust van hem en zijn familieleden. Vandaar misschien ook de stichting van het St. Antoniusgesticht ten behoeve van het onderwijs door de zusters van Etten-Leur in 1912 te Lepelstraat. Met pastoor van Eekelen was Mère Xavier overeengekomen er de zorg voor het onderwijs der meisjes met de bouw van een klooster en school op zich te nemen. De grootouders van Gommert Bogers, Jacobus Bogers en Maria Catharina Eestermans , waren naast landbouwers ook molenaars. Het toeval wil dat zij vanuit Bergen op Zoom naar Halsteren zijn getrokken en de maalderij van de Oude Molen bewoond hebben. De eerste vermelding van Bogers op de molen is in 1881, waar zij een hinderwetvergunning aanvragen voor een stoomketel in de graanmolen. In 1906 is er sprake van de erven van J. Bogers die een vergunning voor de maalinrichting met zuiggasmotor aanvragen. Langetijd hebben daar nog erfgenamen gewoond en gewerkt. Ook Gommert Bogers was zeer actief in het kerkelijk en verenigingsleven. Jarenlang was hij kerkmeester en 25 jaren voorzitter van harmonie "St. Antonius". (bron Richard Akkermans)


kaars aansteken bij Antonius

Geschenk ter gelegenheid van het huwelijk van P. Bogers en M. Dankers 13 januari 1891. Predikstoel voor de Kerk van Lepelstraat. Ontwerp P. Peeters Antwerpen. Deze tekening hing meer dan 100 jaar op boerderij Hoeve t Slot. Na het overlijden van Tante Jo Bogers is de tekening beschikbaar gesteld aan de parochiekerk van Lepelstraat en aldaar nog te bewonderen.

gommert bogers 40 jaar getrouwd

Gommert Bogers en Jo Bogers-Meesters op de spreekstoel. Foto gemaakt na de Eucharistieviering op 2 februari 1983. Heilige Mis opgedragen uit dankbaarheid voor hun 40 jarig huwelijksfeest.

Een detail is wel dat tijdens de oorlog WO II de preekstoel is ondergebracht bij het Patronaatsgebouw. Met de verhuzing testijds is toen de trap van de preekstoel door gezaagd.


communie maria dankers lepelstraat

Maria Dankers doet haar Grote Communie in 1878. Klik op de afbeelding voor nog een foto van Mieke Dankers

maria dankers

Communiebanken geschonken door Maria Dankers,
toen ze haar (Grote) Communie deed in 1978.
Zij was toen 12 jaar.


monument gesneuvelde soldaten Lepelstraat

Oorlogs monument op het kerkplein met de 4 mei herdenking


Herdenking 4 mei 2024 met een viering in de kerk om 19.00 uur
Kranslegging buiten bij het monument 20.00 uur

Dit monument herdenkt de in 1940 gesneuvelde soldaten uit Lepelstraat.
Het monument is in 1940 gemaakt door Janus Buijens.
Erg dubbel aan dit monument is het feit dat deze Janus Buijens zelf sneuvelde aan het Oost-Front in 1942.


Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945

Tekst op het monument:

HET VADERLANDT GHETROUWE TOT IN DEN DOOT

AAN ONZE GESNEUVELDEN

J. VAN DORST - 12-05-1940

bron klik hier


gebrandschilderde ramen kerk sint antonius lepelstraat

Achter het hoogaltaar zeven gebrandschilderde ramen met als middelpunt Jezus met daaronder de tekst: Ik ben de verrijzenis en het leven Voor meer gebrandschilderde ramen in de Antonius van Padua kerk klik hier

De kruisweg afkomstig van de Martelaren van gorkum kerk uit Bergen op  Zoom

De kruisweg afkomstig van de Martelaren van Gorkum kerk uit Bergen op Zoom. Meer afbeeldingen van deze Kruisweg klik hier


de kerk van Lepelstraat

Dit schilderij hing aan de muur op de boerderij Louisa Hof toen ik daar op visite was. Foto gemaakt in de zomer van 1975. Dit is Lepelstraat metde Sint-Antonius van Padua kerk met een opmerkelijke toren, de Lange Jan. Op Wikipedia staat het, op 28 oktober 1944 hebben terugtrekkende Duitsers de kerk opgeblazen zodat de toren niet als uitzicht kon worden gebruikt. In 1948 is de kerk herbouwd maar zonder de toren. Lepelstraat ligt veel dichter bij de boerderij Louisa Hof dan Steenbergen. Dit is bijna het zicht op Lepelstraat vanaf de boerderij. Elke zondag te voet of met paard en wagen naar de kerk, dan was het hier veel korter. Het gezin van Gerard Koenraadt en Elisabeth Hopmans is dus hier in Lepelstraat naar de kerk gegaan vanuit de Louisa Hof. Als je de Zoekweg uitloopt kom je in Lepelstraat terecht, bijna bij de kerk. Lepelstraat was toen een gehucht onder gemeente Steenbergen. Opa Jan is dus hier onder Lepelstraat geboren en er gedoopt. © Archief Jan Koenraadt, Oosterhout.


antonius klokken

Gedicht over de klokken in de Sint Jan toren

AFSCHEID

Dier're klokken! Eens geschonken
God ten dank door milde hand
Hoeveel jaren heeft geklonken
Luid Uw stemmen over 't Land... Bim!Bam!

God gewijd, riep tot Zijn eere
Staag Uw bronzen klokkenklank:
"Menschen komt! En looft den Heere!"
"Meschen komt! En brengt Hem dank!"...Bim!Bam!

Blijde noodde Uw klokken-tale
Op elk feestgetij ons uit!
En bij rouw klonk telkenmale
Droef meeklagend Uw geluid ...Bim!Bam!

Oorlog kwam! Toen moest gij zwijgen
Oorlog sloeg Uw tonge lam
Stil zoudt gij daarboven blijven
Stil totdat de vrede kwam!

Dan! Dan zoudt g'Uw heldre klanken
Galmen weer ten torenuit
Zoudt gij jubelen, zoudt gij danken
In begeesterend feestgeluid! ...Bim!Bam!

Dom! Eilaas 't was ijdel dromen
Vrede luiden zult gij niet
Heden wordt gij ons ontnomen
Dierbré klokken, bronzen lied! ...Bim!Bam!

Trouwe klokken! Galm eenmale
Nog Uw klanken luiden uit
Laat ten afscheid - ons Uw tale
Zeg ons, hoe gij hebt geluid! ...Bim!Bam!

Pastoor de Smet
Lepelstraat 1943


Kort voor de klokken uit de toren werden verwijderd luidden ze nog eenmaal Het geluid werd opgenomen op een glazen grammofooplaat. Deze platen van glas barstten door het trillen van de krachtige ...Bim!Bam!
Zodoende zijn vermoedelijk alle platen verloren gegaan. Families die vroeger een klok aan de St Antoniuskerk hadden geschonken, zouden zo een plaat krijgen. Waaronder de familie Piet Bogers-Dankers.