Riolering wordt vernieuwd in Lepelstraat met alle ongemakken en gebreken

 

Veel mensen in Lepelstraat zeggen dat de problemen met het hoge grondwater zijn begonnen nadat de gemeente Bergen op Zoom in 2014 het riool heeft vervangen. foto Rinus van Wezel uit BndeStem 9 maart 2016

 


LEPELSTRAAT.
Inwoners van Lepelstraat hebben twijfels over het nut van de eerste maatregelen die de gemeente Bergen op Zoom tegen (grond)wateroverlast gaat nemen. Dat bleek maandag tijdens een informatieavond, waar de gemoederen soms hoog opliepen.
De gemeente begon vorig jaar een onderzoek naar de wateroverlast in de kop van de Kerkstraat/ Vossepad, het midden van de Kerkstraat en in de omgeving van het Patronaat. Dat gebeurde nadat bewoners aan de bel hadden getrokken over ondergelopen kelders en andere vormen van wateroverlast.
Naar aanleiding van de klachten zijn vanaf april vorig jaar peilbuizen geplaatst om de grondwaterstanden te meten. "Maar om een goed beeld van de grondwaterstanden en oorzaken van de overlast te kunnen krijgen, moeten we uitgebreid onderzoek doen en zeker acht jaar meten. De problemen zijn namelijk aan een combinatie van factoren te wijten", aldus Laurens van der Schraaf van de gemeente Bergen op Zoom. "Daarom zijn we nu nog voorzichtig zijn met onze analyse." Als mogelijke oorzaken van de wateroverlast noemde Van der Schraaf onder meer bebouwing en bestrating en de samenstelling van de bodem. Die bodem bestaat voor een deel uit lagen die weinig water doorlaten.
Wethouder Patrick van der Velden zei dat de gemeente bij de aanpak van de grondwateroverlast onder meer gaat inzetten op het afvoeren van water via de hemelwaterleiding bij het Vossepad. Na de inspectie en het eventueel aanpassen van een stuk buis zou het water naar een oud bekenstelsel bij de begraafplaats kunnen worden getransporteerd. Van der Velden: "Ook is het de bedoeling onderzoek te doen naar bronnen en grondsoorten, omdat die mogelijk de hoogte van het grondwaterpeil beïnvloeden."
Een aantal bezoekers van de informatieavond is ervan overtuigd dat er een verband is tussen de grondwateroverlast en de aanleg van de nieuwe riolering in 2013. "In onze kelder staat water sinds we de nieuwe riolering hebben. De oude riolering was poreus en liet water door. Dat gebeurt nu niet meer. Daardoor zijn de grondwaterstanden hoger", zei René Coppieters uit de Kerkstraat. "Daarom ben ik best wel pissig dat de gemeente de kwestie van die riolering hier niet nadrukkelijk aan de orde stelt en ook nog zegt dat wij onze kelders waterdicht moeten maken. Het lijkt een beetje op de situatie van de bewoners in Groningen die door aardbevingen schade aan hun huizen hebben opgelopen. Al is het probleem daar van een heel andere orde en omvang."
Ook Annemarie en Thom Luykx, exploitanten van horecazaak Leonita, zeggen dat er water in hun kelder staat sinds er een nieuwe riolering ligt. "Tijdens de werkzaamheden aan de riolering heb ik nog geadviseerd er een drainagebuis naast te leggen, maar dat hebben ze verzuimd", aldus Thom Luykx.
Leo Somers uit de Kerkstraat moet sinds 2001 water uit zijn kelder pompen. "Volgens mij is het dichtgooien van een sloot achter ons huis de belangrijkste oorzaak van de wateroverlast", zei Somers. "Die sloot liep vanaf het huidige parkeerterrein achter ons huis tot aan het Vagevuur. Over dat traject zou je een nieuwe sloot of een andere verbinding moeten realiseren voor de opvang en afvoer van het water."
DOOR HANS HEIJT


 


Bronbemaling door Konings uit Roosendaal voor het wegpompen van het grondwater in de Kerkstraatkleinzoon Simon geboren www.lepelstraat.com