Riolerings problematiek Lepelstraat

lepelstraat krijgt nieuwe riolering

Riolering wordt vernieuwd in Lepelstraat met alle ongemakken en gebreken

Veel mensen in Lepelstraat zeggen dat de problemen met het hoge grondwater
zijn begonnen nadat de gemeente Bergen op Zoom in 2014 het riool heeft vervangen.
Foto Rinus van Wezel uit BndeStem 9 maart 2016

Lepelstraat.com


Cees de Blaaij elektrozaak Lepelstraat

Cees de Blaaij (een begrip en markant persoon voor Lepelstraat) komt eens polshoogte nemen en Jan Steijns luistert aandachtig toe. De nieuwe buizen en pijpen liggen gereed om aangelegd te worden.

toine kats slagerij lepelstraat

De Kerkstraat van voor naar achter helemaal op zijn kop. De winkel en de slagerij van Toine Kats waren nog bereikbaar over het trottoir


LEPELSTRAAT. Inwoners van Lepelstraat hebben twijfels over het nut van de eerste maatregelen die de gemeente Bergen op Zoom tegen (grond)wateroverlast gaat nemen. Dat bleek maandag tijdens een informatieavond, waar de gemoederen soms hoog opliepen.
De gemeente begon vorig jaar een onderzoek naar de wateroverlast in de kop van de Kerkstraat/ Vossepad, het midden van de Kerkstraat en in de omgeving van het Patronaat. Dat gebeurde nadat bewoners aan de bel hadden getrokken over ondergelopen kelders en andere vormen van wateroverlast.
Naar aanleiding van de klachten zijn vanaf april vorig jaar peilbuizen geplaatst om de grondwaterstanden te meten. "Maar om een goed beeld van de grondwaterstanden en oorzaken van de overlast te kunnen krijgen, moeten we uitgebreid onderzoek doen en zeker acht jaar meten. De problemen zijn namelijk aan een combinatie van factoren te wijten", aldus Laurens van der Schraaf van de gemeente Bergen op Zoom. "Daarom zijn we nu nog voorzichtig zijn met onze analyse." Als mogelijke oorzaken van de wateroverlast noemde Van der Schraaf onder meer bebouwing en bestrating en de samenstelling van de bodem. Die bodem bestaat voor een deel uit lagen die weinig water doorlaten.
Wethouder Patrick van der Velden zei dat de gemeente bij de aanpak van de grondwateroverlast onder meer gaat inzetten op het afvoeren van water via de hemelwaterleiding bij het Vossepad. Na de inspectie en het eventueel aanpassen van een stuk buis zou het water naar een oud bekenstelsel bij de begraafplaats kunnen worden getransporteerd. Van der Velden: "Ook is het de bedoeling onderzoek te doen naar bronnen en grondsoorten, omdat die mogelijk de hoogte van het grondwaterpeil beïnvloeden."
Een aantal bezoekers van de informatieavond is ervan overtuigd dat er een verband is tussen de grondwateroverlast en de aanleg van de nieuwe riolering in 2013. "In onze kelder staat water sinds we de nieuwe riolering hebben. De oude riolering was poreus en liet water door. Dat gebeurt nu niet meer. Daardoor zijn de grondwaterstanden hoger", zei René Coppieters uit de Kerkstraat. "Daarom ben ik best wel pissig dat de gemeente de kwestie van die riolering hier niet nadrukkelijk aan de orde stelt en ook nog zegt dat wij onze kelders waterdicht moeten maken. Het lijkt een beetje op de situatie van de bewoners in Groningen die door aardbevingen schade aan hun huizen hebben opgelopen. Al is het probleem daar van een heel andere orde en omvang."
Ook Annemarie en Thom Luykx, exploitanten van horecazaak Leonita, zeggen dat er water in hun kelder staat sinds er een nieuwe riolering ligt. "Tijdens de werkzaamheden aan de riolering heb ik nog geadviseerd er een drainagebuis naast te leggen, maar dat hebben ze verzuimd", aldus Thom Luykx.
Leo Somers uit de Kerkstraat moet sinds 2001 water uit zijn kelder pompen. "Volgens mij is het dichtgooien van een sloot achter ons huis de belangrijkste oorzaak van de wateroverlast", zei Somers. "Die sloot liep vanaf het huidige parkeerterrein achter ons huis tot aan het Vagevuur. Over dat traject zou je een nieuwe sloot of een andere verbinding moeten realiseren voor de opvang en afvoer van het water."
DOOR HANS HEIJT bron BndeStem


Waterproblemen zoekweg aanleg riolering

Ook de Zoekweg werd voorzien van een nieuwe afvoer buizen systeem

kruispunt vagevuur drempels

Het kruispunt Vagevuur Erasmusweg Vossepad werd ook onderhanden genomen.


pastoor Dekkersstraat

Zicht Pastoor Dekkersstraat

bestratings werken Lepelstraat

Heldenstraat Franciscusstraat en rechts naar de Pastoor Dekkerssstraat


Grondboor Konings Roosendaal

Kerkstraat voorzien van bronbemaling door Fa Konings Roosendaal

straatwerk met klinkers

De klinkers liggen al gereed om Het Martje opnieuw te bestraten.


vagevuur nieuwe riolring en bestrating door asfalt

Vagevuur richting Strooiend krijgt een nieuwe asfalt laag

Konings bronbemaling en grondboorbedrijf

Konings bronbemaling staat dag en nacht te pompen


kruispunt Vagevuur Lepelstraat

Vossepad afgesloten door werkzaamheden kruispunt Vagevuur

vossepad huis kopen

Vossepad vol met materialen tegels stoepranden containers en afzethekken


stac antonius plein heldenstraat

Heldenstraat Antoniusplein bij Stac wordt ook onderhanden genomen.

Stac fysiotherapie Lpelstraat

Het Antoniusplein bij Stac is veranderd in een zandbak


Kerkplein Lepelstraat plantaan bomen

Herbestrating van het kerkplein. Eén plantaan heeft het moeten ontgelden.

Lekkage verstopte riolring

Zou het nu gedaan zijn met de lekkages en verstopte riolering in de Kerkstraat te Lepelstraat.


Edmond flat Lepelstraat te huur

Bij de Edmond flat Vossepad

kruispunt vagevuur erasmisweg vossepad

Tractoren zandwagens graafmachines kraantjes allemaal nodig voor de nieuwe riolering in Lepelstraat


Verkeersdrempel kruispunt Vagevuur

17 november 2013 Wel lekker stil geen verkeer langs het Vagevuur. Hier komt een verkeersdrempel

regenneerslag lepelstraat

Een week eerder zakte er nog een tractor in de modder.


nieuw asfalt kruising vagevuur

Na de riolerings werkzaamheden nieuw asfalt en een verkeersdrempel

weg werkzaamheden lepelstraat vagevuur

De zaak nog wat opruimen en oppoetsen en het ligt er weer strak bij


bestraten martje lepelstraat

Centrum van Lepelstraat

bronbemaling

De infrastructuur van Lepelstraat met Konings bronbemaling


Bel voor riolerings problemen en verstoppingen

Bronbemaling en Grondboorbedrijf Konings uit Roosendaal had het er maar druk mee,
met het wegpompen van het grondwater in de Kerkstraat t.b.v. de aan te leggen nieuwe riolering


Film van de riolerings werkzaamheden gemaakt door Rinus van Wezel. Met Ad Denisse en Frans Brouwers

riolering vagevuur vossepad

Dorpsraad wil kunstwerk ter verfraaiing centrum

Werk aan Lepelstraatse riolering bijna afgerond

LEPELSTRAAT December 2013 Het zijn de laatste loodjes voor de inwoners van Lepelstraat. Als het weer nu geen roet meer in het eten gooit, zullen de laatste graafmachines en stratenmakers nog voor de kerstvakantie het dorp verlaten. De afgelopen maanden is in een behoorlijk aantal straten de riolering vernieuwd. Boven de grond gaat de opknapbeurt overigens ook in 2014 verder. Zo zijn er plannen om een Koningslinde te planten op de splitsing
Kerkstraat/Vossepad en een kunstwerk om het centrum verder te verfraaien.
DOOR RIA VAN MEIR bron de Bode

Het was flink doorbijten voor de inwoners van Lepelstraat. De werkzaamheden aan de sterk verouderde riolering begonnen al direct na de carnavalsvakantie en zouden
in augustus afgerond worden. De strenge winter, die nog tot diep in maart nieuwe sneeuwbuien over ons land uitwierp, bepaalde echter anders. De werkzaamheden moesten meerdere malen stilgelegd worden, waardoor het streven nu is om het laatste gat uiterlijk over twee weken te dichten. "Mits het weer natuurlijk niet opnieuw roet in het eten gooit. Wat dat betreft hebben we onze portie wel gehad", zegt een van de werkers.

Capaciteit
Op dit moment is de kruising tussen het Vossepad en het Vagevuur de laatste hoek die onderhanden genomen wordt. Eerder gingen ook de Zoekweg, de Pater Damiaanstraat, het Antoniusplein, de Wet houder Bogersstraat, de Lepelstraatseweg en een deel van de Kerkstraat in fasen op de schop. In totaal is er zo'n 1,8 kilometer aan verouderd riool vervangen voor nieuwe buizen met een grotere capaciteit. "Dat was nodig ook", vertelt een man op straat. "In droge tijden in de zomer kon je de riolering soms binnen ruiken. We hebben lang in de rommel gezeten door de werkzaamheden, maar we mopperen niet. We hebben er iets moois voor teruggekregen."

Kunstwerk
Want naast de riolering is ook meteen de bestrating aangepakt. Zo is het Vagevuur voorzien van nieuw strak asfalt, terwijl de andere straten en pleinen opnieuw bestraat zijn. De werkzaamheden zijn gefinancierd uit een budget voor Inter Stedelijke Vernieuwing (ISV) voor Lepelstraat.
"Daarvoor hebben we enkele jaren terug een projectenboekje samengesteld", verklaart wethouder Ad van der Wegen. Het een restant van het ISV-budget in te zetten voor de verdere verfraaiing van het Lepelstraatse centrum. "De dorpsraad heeft bij ons een verzoek ingediend om een kunst-
werk te mogen plaatsen in het dorp. Er is nu nog maar weinig kunst aanwezig in het dorp. De dorpsraad wil zelf een bedrag van bijna zevenduizend euro inleggen, dat de raad nog altijd hrrft staan van de Lepelstraatse buurtverenigingen. Wij hebben besloten om dat bedrag aan te vullen tot 20.000 euro, zodat de dorpsraad in overleg met de stichting Kidor (kunst in de openbare ruimte)) kan wegzetten."

Koningslinde
Marion Kats van de dorpsraad laat weten dat de plannen voor het kunstwerk nog heel erg pril zijn. "Pas de 17e komen we weer bij elkaar en zullen we gaan nadenken over het ontwerp en de locatie in het dorp, geeft ze aan." Volgens Van der Wegen zijn er naast het kunstwerk ook. plannen voor het planten van een Koningslinde. "Die is nu voorzien voor de splitsing college nam deze week een besluit om raad nog altijd heeft staan van de ophef- Kerkstraat/Vossepad, waar we meer groen in willen aanbrengen. Daarvoor zullen we echter nog even moeten wachten, zodat we in het voorjaar het dorp verder kunnen aankleden."


© lepelstraat.com Het is te hopen dat de riool niet meer verstopt