Lepelstraat een beetje vroeger deel 1

lepelstraat een beetje vroeger

Een initiatief van Jan Brouwers en Rien Timmermans in 1988 genomen.
Dit d.m.v. foto's en verhalen de geschiedenis van Lepelstraat vast te leggen in beeld en geschrift.
Dankzij de medewerking van Frank Bogers, nu digitaal op het web te bewonderen.

Lepelstraat.comhet rode boek van Lepelstraat

Het rode boek van Lepelstraat. Een fantastisch initiatief en was binnen no time uitverkocht.

Jan Brouwers

Samensteller Jan Brouwers.Rien Timmermans

Samensteller Rien Timmermans.

koosje Meesters

De Kerkstraat rond 1900. Rechts het huis van schoenmaker Janus Schoutens.
Voor het huis twee dochters van hem. Het meisje met het wagentje is Kee van Schilt. Het tweede huis was van Kees (veearts/tapper)-Tinus (postbode) en Rikus van Rooy. Het derde huis was van Koosje Meesters.


kerkstraat

Kerkstraat in Lepelstraat rond 1900. Zicht op de Kerkstraat. De foto is rond 1900 genomen vanaf "het Martje" richting Kladseweg. Rechts zien we Vrouwke Meesters en moeder Elling met haar zoon Tinus.

meesters elling

Zicht op de Kerkstraat jaartal 1905. Rechts staan Koosje Meesters en echtgenote voor hun snoepwinkel. Zicht op de Kerkstraat. De foto is rond 1900 genomen vanaf "het Martje" richting Kladseweg. Rechts zien we Vrouwke Meesters en moeder Elling met haar zoon Tinus.

kerk kerkstraat lepelstraat

Rooms Katholieke Kerk Sint Antonius te Lepelstraat 1912. De Kerkstraat uit dezelfde hoek gefotografeerd in 1912. Duidelijk is te zien dat de bouw van het klooster "Het Antoniusgesticht" op de achtergrond reeds is voltooid.

Klassefoto rond 1900 gemaakt op de Kladde

Klassefoto rond 1900 gemaakt op de Kladde, waar de school gevestigd was in een arbeiderswoning van een knecht van boer Harrie de Wit.
Van links naar rechts: Bovenste rij: vierde v/d rij:Kee Ooms - zesde is Janus v/d Kieboom en nrs 7, 8 en 9 zijn de gebroeders Otte.
Tweede rij: nr.5 is Frie Clarijs - nr.7 is Harrie van Schilt - nr.8 is Rinus Ooms die later nog deken van Steenbergen zal worden -
nr.9 is Jan van Schilt - nr.10 is Jan Maas en nr.11 is meester Hoeks.
Derde rij: nr.5 is Leentje van Schilt - nr.6 is Jans de Krom - nr.9 is Kee de Krom.
Vierde rij: nr.1 is Janus Heijligers - nr.2 is Puk van Schilt en nr.6 is Toontje Veraart.


mitzi de kock

Klassefoto van 9 oktober 1919, school in Lepelstraat.
Van links naar rechts: Boven : Leo Laanen - J.van Loenhout - Sjaan van Elzakker - Koos de Groot - J.Mertens - Klaas van Elzakker.
Tweede rij : Meester Oudenhuizen - C.Laanen - G.van Loon - W.Otte - M.Ooms - Piet Mertens - J.Mertens - Meester Schouten.
Derde rij : Meester Kievit met twee kinderen - Otte - Jan van Overveld - Kees van Overveld - Adr.Schoutens - Piet Mastboom - Marijn van Tillo - meisje uit Wenen Mitzi de Kock.
Vierde rij : W.van Elzakker - Luijks - ? - drie zusjes v/d Ouden welke protestant waren en daarom niet werden toegelaten op de Katholieke Meisjesschool - Mastboom - Otte.
Vijfde rij : Koos Keij - Piet van Tilburg - Piet van Elzakker - Rinus van Overveld - A.Laanen - Sjaan van Elzakker

Huwelijksvoltrekking 14 september 1909. Kinderen van Familie Dekkers en Bogers uit één gezin trouwen samen op dezelfde dag.
Vlnr: Adrianus, Janus, J. Bogers en Maria, Mie, A. Dekkers - Adrianus, Arjaan M. van Akkeren en Maria, Marie, A. C. Bogers - Leonardus - Linderd, A. Eestermans en Johanna, Jans M. C. Bogers - Petrus, Piet, M. Bogers en Cornelia, Kee, A. Dekkers op 14 september 1909 te Moerstraten. De kledij is de originele Brabantse klederdracht. Meer weten over de familie Bogers stamboom >>> meer


Caféhouder Koos Kruter in 1917, rechts staande voor zijn huis in de Kerkstraat waar later café "De Druiventros" was gevestigd. Politieagent Vinken woonde in het derde huis rechts. Het huis dat rechts achter iets naar voren steekt, was voorheen een deftig café van Verswijveren alwaar tot 1881 de fanfare "St.Cecilia" was gevestigd. Later verhuisde Verswijveren naar Halsteren, waarna zijn café Excelsior door Piet Vos werd overgenomen. Zijn vader, Jan Vos, woonde in het witte huis naast het café.

Kerkstraat ter hoogte van de pastorie circa 1910.
De man met het houten been is Koos van Rooij, van beroep timmerman.
Met de kruiwagens op de achtergrond is waarschijnlijk net water gehaald aan de pomp, die stond vlakbij het huidige Martje.


Gedeelte van de Kerkstraat in 1917, met in de deuropening van het eerste huis links de gareelmaker Jan de Sain.
Het eerste huis rechts werd bewoond door Karel van Meel en Tinuske van Rooij.
In de laatste twee huizen rechts woonden Jan v/d Veeren en bakker Janus v/d Berg.

Mevrouw Kint-Hamelinck.
Zij woonde op de Koevering en reed in die tijd (1915) al op de fiets door Lepelstraat.
De pastoor had het er zelfs over op de preekstoel.
Hij noemde het onzedelijk gedrag, waar ze zich echter totaal niet aan stoorde.


Hoefsmid annex wagenmakerij C.Kint op de Koevering. Gebouwd circa 1913. Oude rekeningen terug zien van de Fa Kint klik hier.

Klassenfoto van de Bewaarschool, genomen in de tuin van het klooster op 4 juli 1912.
V.l.n.r.: Boven : Koos Piessens - van Elzakker - Jans Mastboom - Kee Clarijs - Anna Bogers - Janet Maas - Janet Uijtdewilligen - Adri Luijks.
Tweede rij : Bogers - van Elzakker - Bogers(?) - Herreijgers - Marie Bogers - Bogers - Kaat de Kock - Koos van Tiggelen.
Derde rij : Jans van Schilt - ? - Leen van de Watering - Kee Jochems - Bogers - Marie Kint - ? - ? - Mie de Jong.
Vierde rij : Janus Schoutens - Piet Uijtdewilligen - Jan Uijtdewilligen - Betsie Koenraadt - Kee van Tilburg - van Elzakker - van Elzakker - Jo de Jong
Onder : Anna Schoutens - ? - Net Bogers - Trui van Tilburg - ? - van Elzakker.


Klassefoto van 10 juli 1913, gemaakt op het plein van de kleuter/meisjesschool.
V.l.n.r.: Boven : Dien Kroonen - Marie Roosendaal - Kee Otte - Nel Mastboom - Jans van Meel - Koos van Tiggelen - Jans van Schilt - Jaan Herreijgers - Jaan Tunders - Sjo de Jong.
Tweede rij : Jans Kroonen - Jans Loos - Koos van de Watering - Leen van de Watering - Bet van Elzakker - Jans van de Enden - Kee Jochems - Kee van Overveld - Piet van Rijen - Nellie van Rijen - Bet Schetters.
Derde rij : Piet van Tilburg - Jans van Schilt - Jans Jochems - Kaat de Kock - Marie Kint - Bertha Koenraadt - Marie Voorbraak - Kee Voorbraak - Kee Schillemans - Mie Clarijs - Kee Verreven - Kee Snepvangers.
Vierde rij : Trui van Tilburg - Mie van Loenhout - Anna de Kock - Willem Brouwers - Geert Voorbraak - Kee Jochems - Jochems(?) - Jans Geers - Koos Schetters - Kee Schetters - Bet Tunders - Janus v/d Heijden - Hendrien v/d Heijden.

Pastoor van Eekelen vierde op 3 juni 1921 zijn vijftig jarig priesterschap.
Hij is geboren 28 juli 1846 en werd aangesteld te Lepelstraat in 1892.
Hier is hij ook gestorven in 1923 en begraven onder het kruis op het kerkhof te Lepelstraat.
Ter ere van het feest werd een grote erepoort opgericht met de volgende tekst:
Magistratui Jubilanti populus Lepelstratensis Hanc Aedificavit.
Vrij vertaald : Het volk van Lepelstraat heeft dit hier opgericht ter ere van de jubilerende magistraat.
Natuurlijk was ook burgemeester Mastboom hierbij aanwezig.
Hij zit in de koets met op de bok Kees Besters, geassisteerd door een van zijn zoons.


Voor deze gelegenheid was ook de kerk mooi versierd en werd er een "mis met drie heren" opgedragen.
Bisschop Hopmans - kapelaan Doens - pastoor van Eekelen.


De fanfare Sint Antonius in 1927. De fanfare is opgericht in 1925 waarna het vaandel is aangekocht in 1927.
Op de foto zijn o.a. te zien: Merijn Luykx (met vaandel) - Merijn Bastians (de wagenmaker) - Harrie de Wit - Co Matthijssen - Tinus Elling - Piet Theunis (koster) - Janus Schoutens - Kees de Kock - Jan v/d Veere - Kees van Overveld (bakker) met zoon Jan - Pietje Vos en Kees Schoutens.
De huizen links werden bewoond door dhr. Meesters - Rinus Meesters - Maarten Bernaards en dhr.Jacobs (café).
De oude huisjes op de achtergrond (Vossepad/Martje) zijn later afgebrand, evenals de aangrenzende schuur.


Concert van de fanfare Sint Antonius op het plein voor het patronaatsgebouw in 1927.
De fanfare Sint Antonius in 1927.
Het initiatief hiertoe werd genomen door postbeambte P.Schoutens die ruim 40 jaar secretaris van de vereniging is geweest .
De vereniging startte met 27 actieve leden en de contributie was 5 cent per week.
Bij schoolhoofd M.Huybregts vond de eerste bijeenkomst plaats.
Het eerste bestuur bestond uit : P.Schoutens - M.Elling - A.IJzermans - W.v/d Veere - H.de Wit - J.Matthijssen en Christ Heijnen.
De eerste voorzitter was H.de Wit. Dhr.Huybregts bood aan de directie te voeren,waarvoor hem dfl.100,-- per jaar werd toegezegd.
Later werd hij opgevolgd door P.Theunis. Dhr.Gommert Bogers werd in 1955 voorzitter toen hij Christ Heijnen opvolgde.
De fanfare is opgericht in 1925 waarna het vaandel is aangekocht in 1927.

De Rooms Katholieke Kerk van Lepelstraat, toegewijd aan St.Antonius van Padua.
Ingewijd op 12 september 1875.


De naaischool in 1928.
Van links naar rechts : Dien van Meer - Mieke Bakx - Nellie Luykx - Mina Timmermans -Marie Anthonissen - Nellie Schenk - Cor Bastians - Bet van Oers - Kaat Luykx.

Zicht op het begin van de Kerkstraat in 1935.


Het kruis aan de Kruisbaan / Kerkstraat : opgericht 7 mei 1933.
Dit kruis werd door de parochianen geschonken ter gelegenheid van het zilveren priesterjubileum van pastoor H.Smet op 21 december 1932..

Schoolfoto van 1928.
Van links naar rechts: Boven : Cor Schijvenaars - Kee van Schilt - Rina Vinken - Marie van de Kieboom - Cor Wijnen - Naan Wijnen - Piet Veraart - Jeanette Timmermans - Jaan Mertens - Barbara Vriens - Cor Bedaf.
Tweede rij : Jaan Iriks - Mieke v/d Enden - Jo Jansen - Neel Veraart - Cor Herreijgers - Nel Herreijgers - ? - Jo Timmermans - Jans van Tiggelen - Anna van Dongen - Kee Jochems - Marie Veraart.
Derde rij : Jo Veraart - Fien Schetters - ? - Bella Vriens - Kee de Krom - ? - Cor v/d Enden - ? - Sjaak Vinken - ? - ? - To van Eekeren - Marie van Eekeren - Anneke Roosendaal.
Vierde rij : Jo Schijvenaars - Cor van Kaam - Marie de Krom - Lies v/d Enden - Sjef Jansen - Betje van Meer - Cor Timmermans - Nellie Iriks - ? - Frans van Meer - Janus Veraart - Piet de Krom.


Klassefoto 1928 / 1929.
Van links naar rechts : Boven : Bet van Loon - Marie van Loon - Koos Wierkx - Marie van Tilburg - Truus Koenraadt - Leen van Overveld - To van Overveld - Kaatje Keijzer - Marie de Bakker - Kee Koolen - Mien Koolen - De Keijzer.
Tweede rij : Jo de Bakker - Lisa Matthijssen -Nel Wierkx - Jo Wierkx - Marie Theunis - Pietje Brouwers - Cor Suijkerbuijk -Jo van Overveld - Lena Meesters - Jaantje van Aart - Mien Koolen - van Tilburg.
Derde rij : Jo Gabriëls - Jo Meesters - Fien van Kuijk - To van Tilburg - Jo van Tilburg - Koenraadt - Kee Wijmans - ? -Greta Meesters - Joke van Aart - De Keijzer - ? - ? - van Tilburg.
Vierde rij : Marie Gabriëls - Maria Matthijssen - Adrie Matthijssen - Lucie Theunis - Marieke de Bakker - J.Gabriëls - Rens Brouwers - Cor Brouwers - Riet Meesters - Driek Suijkerbuijk - Bart van Loon - Frans de Bakker - Fons Theunis - van Tilburg - Anna Koolen.

Klassefoto van circa 1928.
Van links naar rechts: Boven : Marie van Tillo - Jans Roelevink - Marie Heijligers - Cor Deusing - Adriana v/d Veere - Cor Bastians - Piet Huysmans - Bet van Oers - Jo Herreijgers.
Tweede rij : Lena Hector - Truus Maas - Barbara Roelevink - Lena Clarijs - Jaan van Tillo - Dientje van Tilburg - Anna Schillemans - Marie Huysmans - Jo Bastians - Jo van Oers - Jet de Wit - Lisa de Wit - Neel Dekkers.
Onder : Marie Maas - Janus van Tillo - Cor van Tillo - To Clarijs - Anna Clarijs - Janus Heijliggers - ? - Jo Heijliggers - Cor Schillemans - Mina v/d Veere - Herreijgers - Cor Herreijgers - Gerard de Wit - Hector.


Klassenfoto circa 1925
Van links naar rechts: Boven : Piet Jochems - Jan Buyens - Co Wijmans - Frans Jansen - Toon van Treijen - Toine Theunis - Janus Clarijs - Cor Denisse - Frans van Meer - Rinus van Tillo - Piet Laanen - Sjaan Rens - Frie van Loon - Sjaan Wierckx.
Tweede rij : Piet Korst - Frans Jochems - Koos Koenraadt - Piet Tunders - Toon Martens - ? - Jan van Tillo - Frie Clarijs - Merijn Meesters - Co Meesters - Janus Adriaansen - Jan Denisse - Leen de Wit - Frans Otte - Jef Martens.
Onder : Piet van Treijen - Adriaansen - Jac van Treijen - Toon Rens - Adri van Treijen - Harry Adriaansen - Muus van Loon - Adriaansen - Bertus van Loon - Piet Denisse - Toon Jansen - Rienus Wierckx -Gerrit Martens.

De meisjesschool circa 1931.
Staande op de achterste rij van links naar rechts : Lena van Tilburg - Cor Wijnen - Cor Bedaf - Fien Schetters - Cor Keijzers - Jo van Wijk - Cor Antonissen - Marie Veraart - Juffrouw Vroeme - Cor Timmermans - Anna Clarijs - Jeanette Timmermans - Marie Wierkx.
Banken : Eerste rij : Nellie van Tilburg - To Wijmans - Adrie Matthijssen - To van Tilburg - Kee van Schilt - To Clarijs.
Tweede rij : Jo de Sain - Pietje Karremans - Jo Meesters - Cor Herreijgers - Lies Schetters - Marie van de Kieboom.
Derde rij : Anna Clarijs - Jo van Loenhout - Piet Veraart - Nellie Balvers - Jaan Rockx.
Vierde rij : Neeltje Veraart - Jo Gabriëls - Jo de Sain - Anna van Dongen - Marie Timmermans. Vijfde rij : Jaan van Tillo - Marie Koetseruiter.


Kleuterschool in 1929.
Boven : Jan Ooms - Rinus Schetters - Christ Meesters - Janus Meesters - Eduard Steijns - Cor Steijns - Mathieu Matthijssen -Kees Huijbregts -Kees Bernaards - Piet van Schilt - Frans van Meer - Adriaan van Loon.
Onder : Jo Heijligers - Janus Heijligers - Fien Hector - Nel Leijdekkers - Cor van Schilt - Piet de Bruijn - Betsie Groffen - Marie Groffen - Corrie Huijbregts - Marie Heijnen.

Wielrennen in Lepelstraat.
Het kool-as wielerbaantje bij café Vossenjacht, beheerd door Willem van Isselt in 1928.
Het raakte "uit de tijd" in 1933, toen er een houten wielerbaan werd aangelegd achter café de Zwaan in de Kerkstraat.
De middelste wielrenner is Willem Brouwers.


rini elling

Handbalvereniging van het Patronaat in 1937.
Boven: Jef van Kaam - Rini de Bakker - Ran v/d Veere - Kees Karremans - Rini Elling - Kees van Aart.
Midden : Paul van Dorst - Jac van Treijen - Rinus van Tillo.
Liggend : Gerrit Martens - Rikus van Tillo - Ran Jansen.

Kladse kermis bij Toon de Wit op de wei in 1928.
V.l.n.r.: Leen Meester/van Kuijk - Kaat Ernest/de Krom - Sjo van Kaam/de Krom - Kee Koolen/Petit - Mina Otte/Mertens - Mie van Schilt/Stoffels - Rika Mens/van Dijke - Nelleke van Schilt/van der Plas.


Circa 1920. Met paard en wagen, vol met levensmiddelen, ging Piet Luykx langs de deuren.
De wagen die hij in Antwerpen had gekocht heeft hij gebruikt van 1915 tot en met 1930.
Toen kocht hij een echte Chevrolet.

Foto genomen tijdens een retraite op Seppe in 1933.
V.l.n.r.: IJzermans - Co Laanen - Jan de Bakker - Rikus van de Enden.

Foto genomen tijdens een retraite te Seppe in 1925.
V.l.n.r.: Arjaan v/d Enden - Paul van Tillo - Lindert Otte - Rikus v/d Enden - Giel van Oevelen.

Communiefoto van 1933, genomen op de oude meisjesschool.
Van links naar rechts: Schillemans - J.Ernest - Kee Jochems(?) - Marie van Rijen - Kee van Schilt - Jo Wierckx - Koosje van de Kieboom - Nel Wierckx - tussenin Jo de Sain - Wies van Meer - ? - ? - ? - van Aart - Jo van Wijk.


POLDERJONGENS MENSEN UIT LEPELSTRAAT WERKEN AAN DE AFSLUITDIJK

polderjongens

1925. Ontginning van een meer nabij Nederhorst ter Berg.
Boven : Co van Tillo - Riekus van Tillo - Co van Osta - Toon v/d Heijden - Piet Heijliggers - Piet Hagenaars - Willem van Loenhout - Janus Bernaards - Doris Bakx.
Tweede rij : Bart Rens - Toon Schillemans - Jan Wittebol - Geert Ernest - Jan Keijsers en Jans Laanen. Het kleine manneke is Jan van Loenhout.

"Polderjongens" circa 1929. Veel mensen uit Lepelstraat en omstreken trokken naar de Zuiderzeewerken.
Om daar hun geld te verdienen bij de inpoldering en realisatie van de Afsluitdijk. Deze foto is gemaakt bij Wieringen, nabij Breezand. De keet werd bijgehouden door Dina Hopmans die getrouwd was met Co Groffen, die ook meewerkte aan de inpoldering. Beide sliepen in een apart zaaltje terwijl de overige 30 arbeiders samen sliepen in dezelfde keet. De familie Groffen verzorgde het corvée.
Boven : Vermeulen - Paul Brand - Co Groffen - Dina Groffen - Adrie Musters - van Veldhoven - Willem van de Par - ? Midden : Janus Brand - ? - ? - ? Onder : Christ Snepvangers met hondje "Fox" - Kees Maas - Musters - ? De ontbrekende namen zijn mensen uit Ossendrecht en Friesland die ook daar werkten.


polderjongens

Polderjongens. toegevoegd 21-4-2020 bijdrage Willem Kruf. Op jouw site kwam ik de foto polderjongens tegen. Ik heb daar twee foto's aan toegevoegd met mijn vader die in 1931 aan de Afsluitdijk werkte. De keet is niet veranderd en mogelijk staan er nog Lepelstraaters bij. Met accordeon is Willem Kruf.

"Polderjongens" Willem Kruf uit de Langstraat te Halsteren links op de foto.


Communiefoto van 1929.
Vooraan : Rikus van Tillo - Giel Suijkerbuijk - Sjaak van Treijen - Kees Herreijgers - Adri Ooms - Kees Suijkerbuijk - Jan van de Watering - Janus van de Zande.
Tweede rij : Sjaak Luykx - Piet de Krom - Jan de Weert - Sjef van Aart - Kees de Wit - Sjaak Rockx - ? - Herreijgers.
Verder pastoor Smet met Leen de Krom ernaast en ook meester Huijbregts.

KLassenfoto van de vierde klas lagere school in 1927.
Boven: Sjaak van Loon - Piet de Sain - Jan Bernaards - Piet Wouts - ? - Piet van Elzakker - Piet Bastians - Willem Bastians - Adriaan de Groot - Doris Koetseruiter.
Tweede rij: Martien Matthijssen - Janus Timmermans - Rikus Timmermans - Christ Timmermans - Rinus van de Kieboom - Christ Schillemans - Janus Brouwers - Kees van Wijk - Jo van Dorst - Dries Suijkerbuijk.
Derde rij: Gerard Matthijssen - Janus van de Watering - Jan van de Watering - Rinus van de Watering - Jan Brouwers - Martien Brouwers - Toon Schijvenaars - Kees Schijvenaars Toon van Schilt - Peer van Wijk - Koos Ernest - Harrie Ernest.
Vierde rij: Piet Schijvenaars - Jan van Loon - Toon Schetters - Giel Suijkerbuijk - Janus van Wijk.


Klassenfoto van de meisjesschool circa 1930 / 1935.
Boven: Truus IJzermans - Pietje Karremans - Koos van de Kieboom - Jo van Wijk - Marie Koetseruiter - Leen Antonissen - Koosje Wouts - Cor Antonissen.
Tweede rij: Rinus Schetters - Leen Schetters - Fien Schetters - Lies Schetters - Jo Wierckx - Dina van de Watering.
Derde rij: Cor van Eekeren - Trui van Eekeren - Anna de Booij - To de Booij - Nel Brouwers - Joke de Sain - Marie van de Watering - Cor Hellemons - Net Elzakkers.
Vierde rij: Jo van Rijen - Marie van Rijen - Jan Brouwers - Pita Kats - Marieke Kats - Jaan Otte.

Het allereerste concours van de fanfare van Lepelstraat in 1930.
De foto is genomen bij pastoor Smet in de tuin na het behalen van de eerste prijs in de vierde afdeling te Oisterwijk.
Boven: Merijn van Dorst - Toon IJzermans - Piet Luykx - Herman van Bemmelen - Merijn Luykx - Kees van Overveld - Koos Keij - Piet de Vos - Jan van de Veere - Janus Jacobs - Piet de Kock.
Tweede rij: Adriaan la Force - Frie Wierckx - Janus Schoutens - Piet Maas - Christ Schillemans Willem van de Veere - dirigent Piet Theunis - Piet Luykx - Charel Wierckx - Kees de Kock - Jan van Overveld - Jan Luykx.
Derde rij: bestuursleden: Fons van de Enden - meester Martinus Huijbregts - Co Matthijssen pastoor Smet (ere-voorzitter) - Harrie de Wit ( voorzitter) - Christ Heijnen - Tinus Elling - Petrus Schoutens (secretaris).
Vierde rij: Piet van Tilburg - Jan Clarijs - Toine Theunis - Toon van Overveld - Frans Otte.


De fanfare op concours in Roosendaal in 1934.
Boven: Jan van de Veere - Charel Wierckx - Herman van Bemmelen - Christ Schillemans - Piet Luykx.
Tweede rij: "Nees" van Overveld - Kees de Kock - Piet de Vos - Toine Theunis - Janus Clarijs - Koos Keij - Frans Otte - Piet Luykx - Janus Balvers - Jan Clarijs - van Oers - Frie Wierckx.
Derde rij: Willem van de Veere - Toon IJzermans - Tinus Elling - Piet Theunis - Harrie de Wit - Christ Heijnen - Petrus Schoutens.
Vierde rij: Piet de Kock - Toon van Overveld - Janus Schoutens - Fons Theunis - Arjaan La Force - Jan van Overveld.

De gymnatiekvereniging P.I.K. is opgericht in 1934 met als grote animator kapelaan Smits. "Proberen Is Kunnen".
Het bestuur werd gevormd door: Gerrit Martens - Herman van Bemmelen - Kees de Kock - Paul van Dorst.
De gymleraar was Dhr.van Loon. Toen kapelaan Smits uit Lepelstraat vertrok in 1940 werd de vereniging opgeheven.
Boven: Kapelaan Melsen - Piet de Sain - ? - ? - Jan Balvers - Karremans - Rinus Wierckx - Kees de Kock.
Tweede rij: Jac van Treijen - Kees Huijbregts - ? - Kees van Treijen - meester Lokkeveer.
Derde rij : Jan Bernaards - Toon Schetters - Flip Brouwers.


P.I.K. in 1938. Van links naar rechts: Voorgrond : Gerrit Martens - Paul van Dorst - kapelaan Smits - Herman van Bemmelen - Kees de Kock - van Loon (gymleraar / schoolmeester).
Tweede rij: Jan Ernest - Piet van Tilburg - Piet van Kaam - Bertus van Overveld - Jan van Schilt - Jo van Tilburg - Rienus van Schilt (achter van Loon).
Derde rij: Janus Rockx - Piet Koolen - Giel Brouwers - Riekus v/d Enden - Sjef Jansen - Bart Hector.
Vierde rij: Giel de Bruin (enkel hoofd zichtbaar) - Lowie van Heyst - Ran Jansen - Kees Karremans - Martien de Bakker - Janus Heijligers - Koos Ernest.
Vijfde rij: Kees de Krom - Kees Rockx - Frans van Meer - Rockx - Kees Bernaards - Sjaak Rockx - Jac van Heyst.
Zesde rij: Jef van Kaam - Riekus van Tillo - Jac van Treijen - Koos van Meer.

P.I.K. in optocht door de Kerkstraat in 1934.
Voorop met het vaandel loopt Gerrit Mertens.

Uitvoering van P.I.K. op de oude voetbalwei in 1933. Paul van Dorst in actie tijdens het polsstok hoogspringen.

P.I.K. in actie achter het patronaatsgebouw.
Met onder andere: Piet de Sain - Jan Balvers - Rinus Wierckx - Jac van Treijen - Kees va Treijen - Jan Bernaards -Flip Brouwers - Piet Ernest - Toon Schetters.


P.I.K. in actie achter het patronaatsgebouw.

In de meimaand gedurende de dertiger jaren gingen velen uit Lepelstraat kijken naar de processie van 't Fort in Bergen op Zoom.
Bij terugkomst werd men opgewacht door pastoor Smet die dan preekte onder het kruis aan de Kruisbaan. Enige honderden mensen waren daarbij aanwezig.
Onderste rij: Corrie Jansen - To Laanen - Mien Quik.
Tweede rij: Fien Meesters - Pietje van Schilt - Jo Rens (met hoedje) - Betsie van Eekelen - Dientje van Tilburg.
Derde rij: To Mens - Marie Bosters - Betsie Hagenaars.
Vierde rij: Lena van Overveld - Cor van Tillo - Jans Jochems - Marie van Kaam. Achteraan : Cor Suijkerbuijk - Cor van Kaam - Neel van Schilt - Kee de Krom.


Foto genomen circa 1934.
Boven: Lies van Treijen - Nellie Simons - Bet Hagenaars - Jaantje van Aart - Nellie de Bruijn - Cor van Tillo.
Midden: To Groffen - Neel van Schilt - Betsie Clarijs - Jaantje Clarijs - Dientje van Tilburg.
Onder: Jenny van de Enden - Marie Quik - Cor van Tillo

Congregatie op zondagmiddag bij de nonnen in de tuin. Circa 1939. Heel de middag bidden en zingen.
Boven: Fien Jochems - Cor van Schilt - Jaan Suijkerbuijk - Neel van Schilt - Cor van Kaam - Marie de Krom - Lies Schetters - Mien v/d Veere - To Wijmans - Dini de Bruin - Cor Rockx - Nel de Bruin - Lies v/d Enden - Jaan Bedaf - Pietje Kats - Cor van Tillo - Cor Suijkerbuijk.
Tweede rij: Jaan van Tillo - Jo Huysmans - Cor Otte - Cor van Tilburg - Lies Karremans - Cor van Tillo - Marie Quik - Fien Hector - Nel Simons - Pietje Gabriëls - Jaan Clarijs - Nel Schetters - Til van Tillo - Jo Rens - Cor Brouwers - Cor de Krom.
Derde rij: Marie van Eekeren - Marie Kats - Dien van Schilt - Jo Schijvenaars - Marie van Kaam - Fien van Tillo - Jaan de Booij - Mien Karremans.
Vierde rij : Cor van Overveld.
Onder: Marie van Heijst - Cor van Tillo - Jo Mertens - Marie van Treijen - Jeanette Adriaansen.


Congregatie 1935-1936 .
Van links naar rechts: Boven: Cor Brouwers - Jaan Iriks - Marie van Heijst - Marie Kats - Cor v/d Enden - Anna van Dongen - Jaan Rockx - Cor Schillemans.
Onder: Bella Vriens - Cor v/d Enden - Jaantje Suijkerbuijk - Jo Huismans.

lepelstraat een beetje vroeger

Met dank aan Jan Brouwers Rien Ttimmersmans en Frank Bogers