Overhandiging “teken de petitie” geen 380 KV hoogspanningsstation in de Glymespolder van Lepelstraat

Namens de werkgroep 380 KV Lepelstraatse Polder NEE!!

glymespolder teken de petitie

Terug naar Glymespolder

Overhandiging van 1200 handtekeningen

Namens de werkgroep 380 KV Lepelstraatse Polder NEE!! werden er op maandag 24 januari 2022 meer dan 1200 handtekeningen aangeboden aan burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom.

De werkgroep werd door de burgemeester ontvangen in het Oude Stadhuis in de Witte Zaal.

Burgemeester Petter van Bergen op Zoom
Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom ontvangt de werkgroep.

Motivatie van de werkgroep

Door de werkgroep 380 KV Lepelstraatse Polder NEE!! werd een uiteenzetting gegeven van hoe de zaken er nu bij staan.

De delegatie van inwoners van de Kladde, Kijkuit, Waterkant en Lepelstraat konden daar hun motivatie toelichten waarom we dit niet in onze achtertuin willen hebben.

Toelichting petitieBurgemeester Petter van Bergen op Zoom
Toelichting van de petitie aan de burgemeester Petter.

Zoeklocatie

Een ander punt dat werd aangehaald was, dat er procedure fouten waren gemaakt met de zichtlocatie,

Deze was al eerder aangewezen en daar is nu van afgeweken.

Dit is juridisch een sterke troef die de werkgroep in handen heeft!

Toelichting petitieBurgemeester Petter van Bergen op Zoom
De jeugd van Lepelstraat mag ook een bijdrage leveren in het debat ;-)

Windmolens ook niet

Ook was er door de gemeente te laat gereageerd om de omwonende te informeren van deze nieuwe locatie.

Een ander argument is ook dat al eerder het plaatsen van windmolens in de Glymespolder is afgekeurd.

overhandiging petitie
Met enige trots worden de 1200 handtekeningen overhandigd.

polders in Lepelstraat geen hoogspanning

Nog even nadere uitleg waar het allemaal om draait.

Na het overhandigen van de handtekeningen, wordt e.e.a. nader toegelicht en de puntjes op de " i " gezet.

overhandiging petitie bergen op zoom

En nu maar met spanning wachten op het raadsbesluit van de gemeente Bergen op Zoom.

Nog een box van de burgemeester

De burgemeester neemt afscheid van Andreas en Tobias met een " Box "


De hoek Glymesweg/Rubeerdijk als locatie voor het nieuwe Tennet-stroomstation is te laat met Lepelstraat gecommuniceerd en tast de polder te zeer aan.

(Artikel uit BndeStem 25-01-2022) Peter de Brie. Lepelstraat/Bergen op Zoom Die boodschap, vergezeld door bijna 1200 handtekeningen, is gisteren door de werkgroep '380 KV Lepelstraatse Polders NEE!!!' overgebracht aan de Bergse burgemeester Frank Petter. Die kreeg twee volle mappen van Andreas (12) en Tobias (10) Steenbergen, die op straat en deur aan deur in Lepelstraat om ondertekening vroegen aan inwoners.

,,Dit is de enige polder die er nog bij ligt zoals het vroeger was. We hopen dat hier ook niks gaat gebeuren want wij willen hier later ook fijn wonen", betoogde Andreas, die net als zijn broertje een 'boks' kreeg van Petter.

Volgens initiatiefneemster Drea Berghorst tonen de in zes dagen verzamelde papieren handtekeningen hoe overvallen Lepelstraat zich voelde toen het college zijn voorkeur uitsprak voor locatie 1, ten noorden van gemaal De Pals. ,,Dat is buiten het zoekgebied. Zo zijn we op het verkeerde been gezet en er onvoldoende bij betrokken." Berghorst wil een zorgvuldig besluit waarbij ook Lepelstraat en de noordelijke buurtschappen gehoord worden. ,,Dit is niet zomaar een stem tégen. Locatie 1 ligt in een erg waardevol gebied. En met locatie 4B in het zuiden is er een alternatief voorhanden. Goed dat de gemeenteraad afdwong dat daar een onafhankelijk bureau naar gaat kijken. Bij een eerlijke heroverweging met alle info zal locatie 1 niet de juiste blijken."

De 1194 handtekeningen komen uit Lepelstraat (73 procent), Bergen op Zoom (8), Halsteren (7), Steenbergen (6) en Tholen plus van natuurliefhebbers (7). Petter noemde de petitie een teken van Lepelstraatse verbondenheid en een democratisch signaal aan de raad.


Druk op de ketel

In de week van 7 februari is er extra overleg met de bewoners van Lepelstraat en de buurtschappen Kladde, Waterkant en Kijkuit over de mogelijke locaties van een groot stroomstation van Tennet in de polder ten noorden van de Eendrachtweg. De bewoners daar voelen zich onvoldoende betrokken en zijn mordicus tegen de voorkeur die B en W hebben voor de locatie hoek Glymesweg/Rubeerdijk, ten noorden van gemaal de Pals. De werkgroep '380 KV Lepelstraatse Polders NEE!!! overhandigde burgemeester Frank Petter recent 1200 handtekeningen om hun ongenoegen kracht bij te zetten. Zij zien het krachtstation liever verrijzen ten zuiden van de Eendrachtweg, tussen de Zuider Kreekweg en het Lange Water. Die nieuwe variant 4b wordt nu door Tennet bekeken. En op verzoek van de gemeenteraad wordt de nieuwe plek onderzocht door onafhankelijk bureau Witteveen & Bos. Dat krijgt de tijd tot 22 februari. Daarmee wordt het besluit waar het station van Tennet moet komen een maand uitgesteld. Het college wil de resultaten van het onderzoek van Witteveen & Bos op 23 februari bespreken met alle omwonenden van het zoekgebied. ,,Op- en aanmerkingen die daar gemaakt worden kunnen we dan nog meewegen", stelde wethouder Barry Jacobs woensdag tijdens de commissievergadering. Op 24 februari komt het college met een voorstel naar de gemeenteraad.Die bespreekt dat tijdens de commissievergadering op 3 maart en beslist op 10 maart waar het stroomstation moet komen. Dat is net voor de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Terecht hebben we er bij het rijk op aangedrongen dat we zelf een goede plek voor het station willen kiezen. Maar als we niet tijdig beslissen, neemt het rijk het over. Er staat veel druk op de ketel." De bouw van het nieuwe hoogspanningsstation is noodzakelijk om in de wijde regio capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk op te lossen. Tegelijkertijd ligt het gevoelig, niemand wil het twaalf hectare grote complex in zijn buurt hebben. Mariëtte den Engelse
Overleg stroomstation glymespolder raad bergen op zoom
Bron BndeStem 28-01-2022

De werkgroep wil een ieder bedanken voor zijn/haar inzet van "teken de petitie"