Géén 380 KV hoogspanningsstation midden in de polder van Lepelstraat

Omwoners en belanghebbende overvallen door besluit en starten een petitie tegen komst van het hoogspanningsstation

werkgroep glymespolder geen hoogspanningsstation

Terug naar Glymespolder

Hoogspannings station in de Glymespolder.

Daar zitten we als inwoners van Lepelstraat niet op te wachten. Daarom is er een werkgroep opgestart om een petitie aan te bieden aan de burgemeester van Bergen op Zoom. Er worden flyers gemaakt om de petitie te tekenen, met bijbehorende uitleg en foto's om het e.e.a. duidelijk te maken aan de Lepelstraatse bevolking.

hoogspanningsstation Lepelstraat
Voorbeeld hoogspanningsstation Foto in aanbouw zijnde station in Rilland

Presentatie bijeenkomsten TenneT + link naar formulier.

Laat uw reactie achter!
We vinden het nogmaals erg belangrijk dat ook uw mening meegenomen wordt in de afweging voor een voorkeurslocatie. Daarom bieden wij u graag de kans om - net als de andere deelnemers aan de omgevingsdialoog - nog uitgebreid te reageren op de vijf voorgestelde kansrijke en vergunbare locaties. We hebben daarvoor een kort reactieformulier opgesteld. U vindt het formulier hier: https://nl.surveymonkey.com/r/96GVCB3.

U kunt in het formulier per locatie aangeven hoe u tegen die locatie aankijkt. Wat zou volgens u pleiten voor deze locatie? Of waarom is een hoogspanningsstation op deze locatie juist onbespreekbaar voor u? Daarnaast is er ruimte voor aanvullende opmerkingen of suggesties. Stuur het formulier ook gerust door naar andere buurtgenoten die niet aanwezig waren bij de bijeenkomsten.

Presentatie informatie sessies: 380 / 150kV hoogspanningsstation Bergen op Zoom 10 februari 2022


Extra inspraakronde over het kv station in Gasterij de Kladde 11 februari 2022


inspraakronde Gasterij de Kladde

Twintig bewoners van de kladde woonden de extra inspraakronde over het kv station bij in de gasterij . Omdat de uitnodigings- brief van de gemeente niet was bezorgd, moesten ze het noodgedwongen zo volgen. De insprekers die wel meededen waren zeer kritisch op de plannen van Tennet en de gemeente.

inspraakronde

De bewoners van de Kladde waren niet eerder betrokken bij de aanleg van het kv station. De gemeenteraad dwong B&W om hen alsnog erbij te betrekken. Wethouder Jacobs beloofde de opmerkingen van de insprekers ook te betrekken bij het nieuwe college besluit, dat eind deze maand wordt verwacht.


Bewoners Kladde in overleg met wethouder Jacobs maandag 7 februari 2022.


teken Bewoners Kladde in overleg met wethouder Jacobs

Gesprek van de bewoners en Wethouder Jacobs in de Gasterij van Kladde

hoogspanningsnbewoners kladde in gesprek met wethouder-Jabs

De omliggende bewoners van De Kladde in gesprek met de wethouder


Bewoners Kladde in overleg met wethouder Jacobs

De bewoners van Kladde die nooit hebben kunnen meepraten over het 380 KV station van TenneT hebben gisteren hun bezwaren geuit aan wethouder Jakobs van Bergen op Zoom.
Vlak voor nieuwjaar werd duidelijk dat het station in de oude Glymenspolder zou komen.
De omliggende bewoners van De Kladde, zijn nooit door TenneT geïnformeerd of betrokken bij deze plannen.
Dit resulteerde in een petitie met meer dan 1200 handtekeningen uit Lepelstraat tegen de plaatsing en het verzoek om een alternatieve locatie te onderzoeken. Dat onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd.
Om hun bezwaren toe te lichten vond maandagmiddag het gesprek tussen een delegatie van de bewoners en Wethouder Jakobs plaats in de Gasterij van Kladde.
Wethouder Jakobs beloofde de nieuwe inzichten die hij van de omwonenden kreeg mee te nemen naar het college, dat eind van de maand hierover vergadert. (Michiel van der Waard)

De omliggende bewoners van De Kladde in gesprek met de wethouder

Toelichten van de bezwaren omtrent het 380 KV station.teken de petitie  glymes polder

Flyer van de werkgroep geen 380 KV hoogspanningsstation.

hoogspanningsnet-380kv teken de petitie

Uitleg en locatie van het hoogspannings station. Flyer downloaden klik hier.


teken de petitie  glymes polder

Geen 380 KV hoogspanningsstation in de GLYMESPOLDER <<< Teken de petitie. >>> Overhandiging petitie <<<

hoogspanningsnet-380kv teken de petitie

Andreas en Tobias doen hun uiterste best om zoveel mogelijk handtekeningen te bemachtigen.


Informatie over proces hoogspanningsstation. In december 2021 kregen de inwoners van Lepelstraat een schrijven van de gemeente Bergen op Zoom. Het raadsvoorstel voorkeurslocatie BOZ-1 etc kunt u vinden ..... klik hier


hoogspanningsstation

De Glymespolder, De Pals en de Groenedijk hebben de watersnood overleeft. Nu nog het hoogspanningsstation, windmolens en de zonnepanelen of zonnepark. De toekomst zal het leren.


Komt er een hoogspanningsstation?

Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Je kunt de polder ook volbouwen met meters hoge windmolens en zonneparken. Dan hebben we niet alleen last van het geluid van de autobaan A4. Maar ook het gezoef van de wieken van de windtribunes. En in de nacht de knipperlichten............Slaap er nog maar een nachtje over .

Gefilmd vanaf het herdenkingskruis op de dijk 5-8-2021

polder glijmes

Hoogspanning in de polder van Lepelstraat. - De Pals _

Toekomstbeeld van de Oud Glymespolder de Pals . Nee toch.


panorama foto rubeerdijk

Waar komt het hoogspanningsstation in Lepelstraat? Spiltsing Rubeerdijk (links) Glymeseweg (rechts) of in de Pals . We kijken nu naar Lepelstraat en de Kladde. Achter ons bevindt zich het kruis als herdenking aan de Tweede Wereldoorlog 1940-1945. Hier is verzetsstrijder Rini Elling uit Lepelstraat om het leven gebracht


zonnepark Lepelstraat

Zonnepark gepland tussen Glymeseweg, Heenweg en Groenedijk. Op de foto links de Heenweg met daarachter de Groenedijk en de Tholense brug. (Foto 2013)

sluis bij de eendracht

Komt er een zonnepark in de polder van Lepelstraat. (bron BndeStem 5 januari 2022)


Bedrijf wil via de gemeenteraad goedkeuring afdwingen Zonnepark bij Lepelstraat voor 3500 huishoudens
Het bedrijf Kronos Solar heeft serieuze plannen voor een zonnepark bij Lepelstraat, op een landbouwperceel tussen de Glymesweg en Groenedijk.
Mariëtte den Engelse Lepelstraat (bron BndeStem 5 januari 2022)
,,We willen dat dit het derde pilot- project in Bergen op Zoom wordt", zegt Dirk-Jan Klein van Kronos Solar, die al in gesprek is met de grondeigenaar. Maar de gemeente moet ook meewerken en die geeft de voorkeur aan 'zon op dak'. Om dat er niet voldoende daken beschikbaar zijn om in 2050 energie- neutraal te zijn, wil de gemeente maximaal 65 hectare reserveren voor zonneparken.
Twee zonneprojecten zijn in middels goedgekeurd. Eentje bij Heimolen op de voormalige vuil- stort, en een op landgoed Dassenberg in Lepelstraat. Beide zijn ruim 6 hectare groot.
Omdat het beleid voor duurzame energie nog niet officieel is vastgesteld houden burgemeester en wethouders de boot voor een derde project vooralsnog af. Kronos probeert het via de gemeente- raad. ,,Als de raad het plan ziet zitten, moet het college van B en W ook meewerken. Deze maand wil len we in een digitale bijeenkomst het initiatief toelichten."
Ver van omwonenden: De akker van bijna 11 hectare leent zich volgens Klein goed voor een zonnepark dat bijna 3500 huishoudens van groene stroom kan voorzien. ,,Het aantal omwonenden is gering en zij zitten op grote af- stand van het perceel. Met de juiste inpassing valt het zonnepark op verdere afstand weg in het land schap en is voor omwonenden niet zichtbaar."
Kronos ziet twee mogelijkheden om het zonnepark aan te leggen. Een traditionele manier, waarbij het zonnepark nauwelijks opvalt. Of met een nieuwe 'recreatieve route': met een wandelpad door het zonnepark dat aansluit op de Groenedijk. Er komen dan ook bankjes en informatieborden in het gebied. ,,Van veraf valt het energiepark nog steeds weg in het landschap, maar van dichtbij is het juist een ervaring." Bij beide varianten is volgens Kronos aandacht voor ecologie en biodiversiteit. ,,Van de 11 hectare is er 7,5 beschikbaar voor zonnepanelen. De rest wordt gebruik voor de aanleg van bijvoorbeeld struweel hagen of kruidenzones."
Deel van de opbrengst
Het is verder de bedoeling dat een deel van de opbrengst van het zonnepark ten goede komt aan de omgeving. ,,Als we verder mogen met het plan, gaan we in gesprek met belanghebbenden en de gemeente. Daar hechten we grote waarde aan. Het plan kan dan ook nog aangepast worden." Het verbaast Klein niet dat Bergen op Zoom in eerste instantie opteert voor zon op dak. ,,Dat doen veel gemeenten. Maar de ambities zijn onrealistisch hoog en doen geen recht aan de energietransitie. Die wordt niet gehaald met alleen maar zonnepanelen op daken."


windmolenpark

Deze foto is genomen boven op de dijk bij het Kruis, splitsing Rubeerdijk/Glymeseweg. Op de achtergrond zien we de tientallen windmolens van Windpark Krammer aan de Grevelingen. Hemelsbreed 13 kilometer.


Teken de petitie

Stem tegen het plaatsen van het hoogspanningsstation in de Oud-glymespolder.

Teken de petitie voor het behoud van onze Glymespolder met al zijn schoonheid, rust en als geliefde fietsroute en wandelroute van duizenden natuurliefhebbers.

Lepelstraat laat je horen en kom in actie voor uw kinderen en kleinkinderen

Teken de petitie.

hoogspanningsstation Lepelstraat
Komt er een hoogspanningsstation in onze mooie Lepelstraatse polder ? Foto in aanbouw zijnde station Rilland


Bewoners strijden tegen hoogspanningsstation in polder bij Lepelstraat een video van zuidwestupdate.nl


Bron BndeStem 21 januari 2022: Op aandringen van de voltallige gemeenteraad van Bergen op Zoom bekijkt TenneT in allerijl nogmaals een extra variant als locatie voor een groot stroomstation bij Halsteren. Vandaag is er spoedberaad met het college.
PETER DE BRIE B en W geven gehoor aan een brief van Arjan van der Weegen (GBWP), gesteund door alle fracties uit de gemeenteraad van Bergen op Zoom, met een oproep tot spoedberaad. Daarbij schuiven ook Joey van Aken (PvdA) en Hans Peter Verroen (CDA) aan. ,,Wethouder Jacobs gaat vrijdagochtend met hen in gesprek", meldt gemeentewoordvoerder Erwin Stander.

De raad vindt dat er beter overleg moet komen met bewoners van Lepelstraat en de buurtschappen Kladde, Waterkant en Kijkuit over de voorkeurslocatie van het college: de hoek Rubeerdijk/Glymesweg, ten noorden van het Halsterse gemaal De Pals. Ook zou de variant moeten worden onderzocht van de zuidelijke locatie 4, tussen de Zuider Kreekweg en het Lange Water. Die is vorige week door omwonenden geopperd.

,,Daar zijn we op verzoek van het college volop mee bezig", bevestigt woordvoerder Sander de Schepper van netbeheerder TenneT. ,,We waren wel wat verrast dat deze nieuwe optie nog naar voren kwam, maar we snappen dat er gezocht wordt naar oplossingen. Optie 4 ligt midden in de polder, de schuifruimte is beperkt, maar we brengen alle mogelijkheden en belemmeringen goed onderbouwd in kaart. Verder is het proces aan de politiek."

TenneT en college wordt ook gevraagd hoeveel uitstel de besluitvorming nog kan verdragen. De raad wil voor de verkiezingen in maart de knoop doorhakken. De bouw van het nieuwe hoogspanningsstation ligt gevoelig. Niemand wil het twaalf hectare grote complex in zijn buurt hebben.

Overhandiging petitie


Nieuw TenneT station vertraagd-2-2-2022

Nieuw TenneT station vertraagd-2-2-2022 BndeStem

Frustratie Bergs getreuzel- 4-2-2022

Frustratie Bergs getreuzel- 4-2-2022 BndeStem


Stroomstation TenneT niet in onze glymespolder

Stroomstation TenneT niet in onze Glymespolder

Informatie-brief-aan-bewoners-Lepelstraat-vervolg-proces-hoogspanningsstation

Informatie brief aan bewoners Lepelstraat vervolg proces hoogspanningsstation 2-2-2022 Downloaden pdf


hoogspannings station bij de pals glymespolder lepelstraat


HOOGSPANNINGSSTATION TENNET KOMT TOCH BIJ DE GEMAAL DE PALS ' (Bron BndeStem 12 maart 2022)


windmolenpark


LOCATIE VOOR HOOGSPANNINGSSTATION TENNET AAN NOORDER KREEKWEG. FOTO TONNY PRESSER/PIX4PROFS PIX4PROFS/TONNY PRESSER

Discussie laait weer op: 'Het participatieproces is puur voor de bühne' (Bron BndeStem 26 juli 2022)

Timo van de Kasteel Bergen op Zoom

Met die boodschap opent Tennet in ontmoetingscentrum De Wittenhorst in Halsteren de bijeenkomst voor omwonenden uit Halsteren, Lepelstraat en Tholen. Het is als de lont in het kruitvat steken.

Bewoners uit de polder zijn nog altijd vol onbegrip over de keuze voor de locatie van het station aan de Noorderkreekweg, ten noorden van de Tholense Brug. ,,En dan krijg je bij de eerste fysieke bijeenkomst meteen de boodschap dat het stroomstation 80 meter zuidelijker op een terp moet komen, waardoor waarschijnlijk nog meer zicht- en geluidsaanpassingen nodig zijn", zegt Peter van den Eijnden wonende aan de Kijkuit in Lepelstraat.

Het stroomstation op een terp bouwen maakt de inpassingspuzzel in de polder nog een stuk ingewikkelder dan die al was. Want hoe verberg je een twaalf hectare groot station wanneer dat twee meter boven het maaiveld wordt gebouwd, is de zorg van omwonenden.
Kans op overstroming
Dat verhogen is volgens Tennet nodig omdat de Halsterse polder vlak achter het Schelde-Rijnkanaal ligt. Op nog geen halve meter boven NAP. In een eerdere fase van het onderzoek had Tennet geen rekening gehouden met de kans op overstroming, bijvoorbeeld bij extreem hoge waterstanden.

,,Uit een overstromingsprofiel blijkt nu dat er toch sprake is van een verhoogd risico", zegt Sander de Schepper, woordvoerder bij Tennet

. ,,Dat geldt overigens voor de hele polder. En onze installaties mogen niet overstromen."

Dat betekent dat Tennet onderzoekt of het station verhoogd moet worden. Suggesties voor een extra dijk rondom het station worden daarin meegenomen. ,,We voeren gesprekken met belangenpartijen en gebiedsbeheerders, zoals Staatsbosbeheer, die volop mogelijkheden zien het station goed in te passen en tegelijkertijd de natuur te versterken."

Nu Tennet de plannen voor het station aan de Noorder Kreekweg aan het uitwerken is, wordt de definitieve locatie duidelijker. ,,Dat betekent dat we met de belangen van heel veel verschillende partijen rekening moeten houden. Zoals Staatsbosbeheer en Waterschap Brabantse Delta. Die laatste geeft bijvoorbeeld aan dat het station twintig meter van de dijk moet blijven. Dan kom je dus zuidelijker uit."

Toch zit er aan dat verschuiven volgens De Schepper ook een voordeel. De voorlopig nieuwe positie van het station betekent dat Tennet in de polder met minder hoogspanningsmasten af kan. En daarmee komt de netbeheerder tegemoet aan de wens van de gemeenteraad: zo min mogelijk masten. ,,In dit geval betekent dat één mast minder op."

Voor Eugène van den Eijnden, die met zijn agrarisch bedrijf net buiten Lepelstraat zit, is iedere hoogspanningsmast er één teveel. ,,Dat bedoelen wij nou. Het wordt gepresenteerd als: kijk, wij komen jullie tegemoet. Het tegendeel is waar: meermaals hebben wij gevraagd om de kabels ondergronds te leggen, maar daar willen ze niet aan beginnen."
Vrees voor overlast
Vertrouwen dat Tennet daadwerkelijk iets doet met de aangedragen ideeën hebben omwonenden niet meer. ,,Dat zogenaamde participatieproces is puur voor de bühne", zegt Frank Seuren, die aan de Polderweg woont en vreest voor geluidsoverlast. Bij Tennet begrijpen ze de zorgen. ,,Het is lastig als je gevraagd wordt om mee te praten over een hoogspanningsstation dat je eigenlijk helemaal niet wil hebben", zegt De Schepper.

,,Wij moeten echter verder met deze - door de gemeenteraad aangewezen - locatie. We werken daarbij graag met alle belanghebbenden samen aan een zo goed mogelijk plan en gaan ons maximaal inspannen om de overlast te reduceren."
'Kijk opnieuw naar de Spie'
Met alle haken en ogen die er zijn, ziet Peter van den Eijnden nog maar één oplossing: de Spie opnieuw onderzoeken. ,,Op de 20 hectare naast Sabic kun je zo beginnen. Dat heeft de bestemming industrie, alle infrastructuur is aanwezig en extra masten zijn niet nodig. Dan win je zo vier jaar. Bovendien zou de windmolen aan de Bandijk, die alles tegenhield, nu wel weg gaan."

Volgens Van den Eijnden kan Tennet nog volgend jaar op die locatie aan de slag. ,,De overheid moet dat gezien de energiecrisis toch toejuichen? Ontwikkelen in de Auvergnepolder-Noord gaat zo nog tot 2029 duren." Hij ziet een bemiddelende rol weggelegd voor werkgeversorganisatie VNO-NCW. ,,Laat hen praten met Sabic, de gemeente Bergen op Zoom en Tennet."


HOOGSPANNINGSSTATION TENNET KOMT TOCH OP TERP


HOOGSPANNINGSSTATION TENNET KOMT TOCH OP TERP - GEEN PLEK VOOR DIJK (Bron BndeStem 13 JUNI 2023)

hoogspannings station STAP DICHTERBIJ

HOOGSPANNINGSSTATION TENNET STAP DICHTERBIJ (Bron BndeStem september 14 september 2023)


locatie ligging hoogspannings station de pals


Waar komt het hoogspanningsstation te liggen? Bron https://www.tennet.eu/nl/projecten/provincies/noord-brabant/station-halsteren

Ligging
Het 380/150/20 kV-station dat we samen met Enexis gaan bouwen in de omgeving van Halsteren is ongeveer 400 bij 325 meter groot. Het nieuwe hoogspanningsstation ligt ingeklemd tussen de waterkering van het Schelde-Rijnkanaal in het westen en het NNN-gebied het Lange Water in het noorden en het oosten. De afstand tot woningen bedraagt circa 400 meter tot bebouwing in de gemeente Tholen (overkant Schelde-Rijnkanaal) en circa 700 meter tot bebouwing in de gemeente Bergen op Zoom.