Tuberculose TBC in Lepelstraat

Lepelstraat.com

tbc

foto RIVM


Ingezonden door Kees Huijbregts

TUBERCULOSE

Omstreeks 1925 tot ca. 1940, kwam er in Lepelstraat veel TBC voor. De Gemeente Halsteren had op een gegeven moment in Nederland de naam, dat er procentueel gezien de meeste TBC-patienten voorkwamen.

Voor de bestrijding er van waren er diverse sanatoria, maar er werden veel mensen thuis verpleegd. Het was toen een moeilijk te bestrijden ziekte, want er bestonden geen medicijnen voor.
In die jaren stelde het Witgele kruis houten tenten beschikbaar. Die hadden één open zijde en waren draaibaar.
Er stond verder een bed in en een kleine tafel en een stoel.

Zo'n tent werd in de tuin geplaatst en de patient kwam daarin dag en nacht te liggen.
Overdag werd de tent met de open kant naar de zon gedraaid. De patienten kregen een zogenaamde mestkuur.
Ze moesten dus flink stevig voedsel eten en veel rusten . Zo'n kuur kon wel een jaar of langer duren.
Ik weet nog, dat er heel wat van die tenten stonden.

Dr. Ensink van Halsteren was een arts die bijzonder veel voor de TBC patienten heeft gedaan.
Hij had toen o.a. de uitspraak: Toen de mensen de geiten afdankten en koemelk gingen gebruiken, haalden ze de TBC binnen.
Een geit is namelijk imuun voor TBC.
Een aantal patienten verbleef ook in een sanatorium. O.a. in Heliomare in Son (Oost-Brabant)
Op gezette tijden gingen familie en bekenden daar op bezoek.
Dat was altijd op een Zondag! De pastoor deed dan 's morgens om 6 uur eerst een mis, en dan vertrok de groep op de fiets naar Son en tegen de avond kwamen ze dan weer terug.

Kort na afloop van de oorlog kwam het bevolkings onderzoek op gang. Eerst werd er reclame gemaakt omtrent de noodzaak er van. In diverse café's werden de mensen bijeen geroepen en iemand kwam dan vertellen over het TBC onderzoek en de mensen oproepen voor deelname daaraan.
De bijdrage in de kosten was vastgesteld op 1 gulden.
Ik heb er ook aan meegedaan. en sprak daarvoor in café Clarijs op Klutsdorp. De deelname was geweldig. Ruim 80% !
De mensen werden in een daartoe ingerichte speciale vrachtauto allemaal doorgelicht.
Het leverde toch enkele patienten op die een beging van TBC hadden.

Tot de volgende keer. Een bijdrage van Kees Huijbregts