Lepelstraatse Verenigingen

eer en deugd

Lepelstraat.com

fanfare Lepelstraat

 


Lepelstraatse verenigingen

De bewoners van Lepelstraat waren veel gericht op Halsteren en Steenbergen, ook voor sport, cultuur en ontspanning. Toch viel er in Lepelstraat het een en ander te beleven. Tot de oudste verenigingen behoorden de gilden. Zo kende Lepelstraat het "Musschengilde", in 1804 opgericht. Het hoofddoel van het gilde was het verdelgen van mussen en andere vogels ten bate van de landbouw. Opvallend is dat ook mollen werden meegerekend in het bijhouden van de score van de leden. Uiteraard was het nevendoel het gezellig samen zijn onder het genot van een biertje.

Na 1868 was het echter gedaan met het gilde en sliep het stilletjes in. Muziek was belangrijk voor Lepelstraat. In 1881 werd de fanfare Sint Cecilia uit Lepelstraat gefuseerd met de fanfare Eensgezindheid uit Halsteren tot "Sint Cecilia-Eensgezindheid". Geoefend werd in café Fons Rampart in de Dorpsstraat. In Lepelstraat werd op 30 juli 1925 de fanfare Sint Antonius opgericht. Deze fanfare deed aan diverse concours mee. In tegenstelling tot in Halsteren kende het toneel geen grote belangstelling in Lepelstraat. In het café van Ths. Van Rooy werden regelmatig toneelstukken opgevoerd. Hier trad het muziekgezelschap "Ons Genoegen" bij op.
Opvallend is dat de voorstellingen niet bedoeld waren voor het vrouwelijk deel van de bevolking van Lepelstraat. Of dit bij alle voorstellingen het geval was is niet bekend. Rond 1945 was in café Druiventros de toneelvereniging "De Waterkant" gevestigd. Deze was echter geen lang leven beschoren en heeft slechts vier jaar bestaan. In Lepelstraat waren er diverse verenigingen die zich met de opvoeding van de jeugd bezig hielden, zoals het R.K. Jongenspatronaat. Voor de wat oudere jeugd was er de Jonge Boerenstand en de Katholieke Jonge Boerinnenbond.

Er waren diverse mogelijkheden om te sporten. Het Jongenspatronaat had een aparte handbalvereniging. Rond 1934 werd gymnastiekvereniging P.I.K. opgericht: Proberen Is Kunnen. Wedstrijden en uitvoeringen werden in deze periode veelal buiten gehouden. Uiteraard werd er ook gevoetbald. In 1947 werd de voetbalclub Excelsior opgericht. Het jaar erop werd er voor het eerst competitie-voetbal gespeeld in Lepelstraat. Voetbalclub De Lepelstraatse Boys bracht zo nu en dan een kampioenschap mee naar Lepelstraat. Op de wielerbaan organiseerde de wielrenvereniging D.I.O. zijn wedstrijden. Helaas werd de belangstelling hiervoor steeds minder.
Lepelstraat kende twee postduivenverenigingen, t.w. "De Luchtbode" en "De Vredesduif". De laatste vereniging was gevestigd in café de Kladde.

Met behulp van vereniging "De Vredesduif" werd op initiatief van de Bergenaar Dries Nuijten begin jaren zestig de Stichting Carnaval Lepelstraat opgericht. Carnaval had in het verleden een karakter van binnenhuisviering. De gemeentelijke en kerkelijke autoriteiten stonden niet altijd positief tegenover de viering. Dit veranderde nu.
Aanvankelijk werd er kindercarnaval georganiseerd met kinderoptochten. In 1963 trok de eerste optocht door de straten van "Straot".
Door het succes van het kindercarnaval begon het volwassen deel van de bevolking met het organiseren van het Lepelstraat carnaval. Bouwclubs maakten vastenavondwagens waarmee men in de optocht van Bergen op Zoom soms hoge prijzen behaalde. Tijdens de carnaval heten de inwoners van Lepelstraat "Bessembinders", een naam die verwijst naar de bijverdienste van veel plattelandsbewoners in het verleden.

Aanvulling Jan Meesters 8 febr 2007 Op het stukje over verenigingen in Lepelstraat heb ik wat aanvullingen. Lange tijd heeft de toneelclub "Voor Eer en Deugd" uitvoeringen gegeven in cafe de Kladde.
De vereniging bestond uit uitsluitend mannen, wat nog wel eens problemen opleverde bij het uitzoeken van een op te voeren stuk.
Verder heeft in de zestiger jaren in Lepelstraat de toneelvereniging "Lepelstraats Toneel" bestaan. We mogen ook de biljartclubs niet vergeten, die van de Kladde heeft lange tijd op hoog niveau gespeeld. Als ik me goed herinner bestond er ook een visclub (de Glymesvissers?). Groet, Jan Meesters, Best.

Alle verenigingen in Lepelstraat