Koosje Meesters kleermaker en winkelier

snoepwinkel koosje meesters

Links op de foto uit ca 1917 zien we het huis met de lindebomen ervoor,
waar de drie dames Schoutens (bijnaam -de 3 muskatiers-) woonden.
Daarachter ligt de jongensschool met een woning voor meester Huybrechts.
Koosje Meesters had in de eerste huis rechts een snoepwinkeltje.

Lepelstraat.com

rinus meesters pietje crijnen

Rinus Meesters de kleermaker en zijn vrouw Pietje Crijnen


Een bijdrage van Kees Huijbregts - Harry Meesters - Johan Embregts

Koosje Meesters

Dit is een briefwisseling/mail van Kees Huijbregts naar Harry Harry Meesters.

Allereerst je Oom Koos:
In de volksmond werd hij Koosje genoemd. Hij was inderdaad kleermaker, evenals de grootvader van Frank Bogers maar niet zo bekend. Zijn snoepwinkeltje was beter bekend en vooral erg aantrekkelijk bij de jeugd.
Je kon daar voor een halve cent of een cent al snoep kopen. Halve centen waren in die tijd nog een veel gebruikt betaalmiddel.

Koosje had nog een ander beroep:
Hij was n.l. orgeltrapper in de kerk. De windvoorziening was nog niet electrisch geregeld. Dat kwam pas omstreeks 1922. Achter het orgel was een grote blaasbalg die met een houten trede in beweging moest worden gebracht. Ik persoonlijk heb hem dat nog een paar maal zien doen, omdat de stroom toen was uitgevallen.
Vanwege dat baantje had Koosje op het zangkoor een vaste zitplaats.

Vrouwke Meesters zegt mij weinig. De naam Meesters kwam in Lepelstraat nogal wat voor, oa.op de Klad (Kladde}. Wel kende ik Kapke Meesters, een oud vrouwtje dat altijd voorovergebogen liep onder een hoek van 90 graden. Zij woonde in een klein arbeidershuisje aan het einde van de straat bij de bocht naar de Klad. Dat heette de Pannesjaire.

De vrouw van Koosje Meesters kan ik me niet zo goed voorstellen, dan zou ik haar naam moeten weten.
De straatnamen zeggen mij ook niet zo veel, want die zijn pas omstreeks 1955 gekomen en toe was ik al het dorp uit. Voorheen was Lepelstraat wijk A binnen de Gemeente Halsteren.
Wat de geschiedenis betreft. hierop kom ik nog terug.
Kees Huijbregts

familie rinus meesters crijnen

Marinus Meesters was de vader van Koosje Meesters en een neef van Rinus Meesters
Op de foto gezin Rinus Meesters-Crijnen: vlnr Gretha - Jo - José - Riet - Lena - Coletha
Bekijk hier de stamboom van Petrus Meesters 1788-1883 en de stamboom van Hendrik Meesters 1570-1580


Dit is een briefwisseling/mail van Harry Meesters naar Kees Huijbregts

Kees,
Bedankt voor de informatie, die je mij hebt toegestuurd.
Ik zal eerst even toelichten, wie ik ben. Ik ben een achterkleinzoon van Marijnis Meesters en Catharina Gobbers. Marijnis was kleermaker in Lepelstraat en de vader van Koos(je) Meesters. Mijn grootvader Martinus Meesters was dus de broer van Koos.
De grootvader van Frank Bogers was een volle neef en naamgenoot van mijn vader, Marinus Meesters.
Dat Koos orgeltrapper in de kerk was, was nieuw voor me.
Zijn snoepwinkeltje heb ik ook gekend. In mijn jeugd, eind 30-er tot begin 40-er jaren, fietsten we vrijwel jaarlijks een keer met mijn ouders vanuit Gastel naar Steenbergen en Lepelstraat, op familiebezoek bij de ooms en tantes van mijn vader. De bezoekjes aan oom Koos en tante Jans staan me nog duidelijk voor de geest.
Het waren hele lieve mensen. Maar bovendien, dat snoepwinkeltje, begrijp je.

De vrouw van Koos Meesters was Johanna Kroonen (geb. 4 april 1865 en ovl. 29 januari 1945).
Haar ouders waren Petrus Kroonen en Maria Bosman. De reden, dat is geïnteresserd ben in de geschiedenis van Lepelstraat is de volgende.
De grootvader van bovengenoemde Marijnis (ook een Marijn Meesters en ook kleermaker) vertrok eind 18e eeuw vanuit Etten naar het uiterste westen van Brabant. Hij trouwde in 1785 te Nieuw Vossemeer met Catharina Dietvorst en hij vestigde zich te Lepelstraat, toch niet de meest voor de hand liggende plaats.
In die tijd was dit niet de meest rustige buurt om te wonen. Lepelstraat lag n.b. precies tussen de twee garnizoensplaatsen Bergen op Zoom en Steenbergen in, midden in het zuidelijk Frontier. Er zal daar dus een duidelijke aanwezigheid van militaire activiteit geweest zijn. Wat kan hem bezield hebben om juist daar te gaan wonen ? Misschien dacht hij hier als kleermaker een goede boterham te kunnen verdienen. In Etten was de kleermakersdichtheid misschien wat groot geworden, waar overigens de familie Meesters zelf debet aan was. Het zou leuk zijn, als ik iets meer van de plaatselijke omstandigheden te weten zou kunnen komen.
Nogmaals bedankt en tot mailens.
Harry Meesters.


Tante Jans (echtgenoot van Koss Meesters

Tante Jans


kenteken N-12326

De auto van Rinus Meesters Lepelstraat A55 Halsteren kenteken verstrekt in 1924 >> meer (foto toegevoegd 30-10-2020)

kerkstraat Lepelstraat

Kerkstraat 36 - 38 Lepelstraat.(met rode stenen) Op 36 woonde Rinus Meesters. Foto's gezin familie Rinus Meesters en Pietje Crijnen kunt u vinden hier.


Een bijdrage van Johan Embregts mei 2006

Het was tijdens het bezoek aan Lepelstraat regenachtig weer, en mijn moeder wilde in de auto blijven.
Ze is 91 jaar en kan niet meer ver lopen. We hebben rond gereden, waarbij het opviel hoeveel er in de loop der tijd verandert is.
Ik ben al meerder malen in Lepelstraat geweest en telkens valt het me op, dat iedereen me in de gaten houd.
Voor mijn moeder bekende gebouwen zijn ondermeer:

De kerk, zonder de originele toren die door de Duitsers aan het einde van de oorlog opgeblazen is.
Het naastliggende zusterklooster (consultatiebureau) Huize Lepelstraat..
Het hier t.o. liggende voormalige postkantoor.
Verder richting kerkhof, de woning van het toenmalige hoofd van de school.
Het patronaat.
Aan het einde van Lepelstraat café ’t biljart, vroeger ………. geheten. Een opstapplaats voor de reis naar Tilburg.
Aan de andere kant naast de kerk was vroeger een café, het pand staat er nog.
Een eindje verder het huis van Cees en Mitzi de Kock-Siedelbauer. Cees was de broer van bakker Piet de Cock.
Daar tegenover het pand waar mijn vader en moeder woonden, helemaal verpest door de nieuwe voorgevel.
Iets verder het voormalige café van Janus Jacobs, de biljart kampioen. Zijn vrouw heette Annie. We hebben het café nog nooit open getroffen.


De kerk was deze keer wel geopend en we zijn nog naar binnen gegaan en ik heb wat foto’s genomen.
Het vrouwenkoortje was aan het oefenen en ik werd uitgenodigd om een mannelijke stem toe te voegen.
Een uurtje rijden vanuit Tilburg was immers toch niet onoverkomelijk. In Halsteren hebben we het pand van je opa gezien, waar hij destijds naar toe verhuisde.

Er zit een verhaal achter jou grootouders en mijn ouders, en wel het volgende.
Jou opa was rond 1920 knecht op Huize Nazareth in Tilburg. Mijn vader woonde daar en zo hebben beiden elkaar leren kennen.
Mijn vader werd in Huize Nazareth opgeleid als kleermaker. Op zijn zeventiende jaar (1925) heeft mijn vader een soort stage gelopen bij jou opa in Lepelstraat, hij heeft daar dus als knecht voor een deel zijn vak geleerd. Mijn vader is destijds ook in de kost zijn geweest bij jou grootouders. Mijn vader had een bepaalde band met Lepelstraat, want het is bekend, dat hij daar met twee van zijn vrienden carnaval ging vieren, waarbij een keer verkleed als matroos.
Toen mijn vader en moeder trouwden, heeft jou opa mijn vader uitgenodigd om zijn zaak in Lepelstraat over te nemen, want jou opa zou met zijn gezin naar Halsteren verhuizen. Mijn vader zou ook het klantenbestand over mogen nemen. Daar heeft mijn vader ja op gezegd en zo vertrokken mijn ouders in mei 1935 naar Lepelstraat.
Voor iemand die de stad gewend was, een klein gehucht. Mijn ouders hebben nog drie kachels en de overgordijnen overgenomen van je grootouders, aldus mijn moeder. Zij huurden het huis van je opa voor ca. fl 4,- per maand.

Maar nu komt het verhaal ………. Jou opa deed voorkomen, dat mijn vader zijn klanten kon overnemen. Mijn vader moest maar een bekendmakingsbrief schrijven, dan zou jou opa deze wel laten bezorgen bij de klanten. Aldus schreef mijn vader een aantal brieven en gaf deze in goed vertrouwen, met postzegels en al, aan jou opa. Later is gebleken dat jou opa deze brieven nooit heeft laten bezorgen en ook nooit bekend heeft gemaakt dat mijn vader de zaak had overgenomen.
Jou opa ging dus gewoon verder met zijn zaak en zijn bestaande klantenkring. Mijn ouders hebben dit destijds vernomen van mijnheer kapelaan. Toch hebben partijen contact met elkaar blijven houden.
Achter op de plaats stond bij mijn ouders ook een auto van jou opa. Zij verhuurde deze voor jou opa, met chauffeur en al. Het was voor mijn ouders echter kommer en kwel in Lepelstraat. Mijn moeder runde een manufacturenwinkeltje en mijn vader ging met zijn fiets letterlijk de boer op om maatkleding aan de man te brengen. Maar de zaken gingen de eerste jaren niet goed en uiteindelijk heeft de heimwee van mijn moeder de doorslag gegeven om naar Tilburg terug te keren.

Begrijp me niet verkeerd, ik neem je opa niets kwalijk. Ik weet niet eens de ware toedracht. Het is wel een periode die grote indruk op mijn moeder heeft gemaakt, want telkens wil ze weer even terug naar Lepelstraat. Het is een markant toeval om via het internet als nazaten met elkaar in contact te komen. Wellicht heb jij van je grootouders of van je moeder er ooit iets naders van gehoord? Schroom je niet, let it all hang out. Volgens mijn moeder heette de huidige Kerkstraat destijds gewoon Lepelstraat en moeten er dus later straatnamen in het dorp Lepelstraat bijgekomen/veranderd zijn. Zo zijn ook de huisnummers omgenummerd. Nogmaals als jij iets toe te voegen hebt aan de periode 1935 – 1939, hou ik me aanbevolen. Hoe is het je opa vergaan?


1934-BORSTFOTO-Harrie-Embre.jpg

Een verlovingsfoto van mijn ouders, kort daarna zijn ze getrouwd en met huisraad naar Lepelstraat vertrokken.


Frank,
Leuk het verhaal op je site. Misschien komt daar nog reactie op, voor mijn eigen episode. Het café waar ik de vroegere naam niet meer zo gauw van wist, is de Handwijzer. Mijn ouders lieten daar de kinderwagen staan als ze vanuit deze locatie naar Tilburg gingen. Ik heb op het internet gezocht, maar geen oude foto gevonden van dit café. Wellicht een van je site-bezoekers!!!!!
Overigens mijn vaders naam is H.P. (Harrie) Embregts, voor de analen. Gehuwd op 20 mei 1935 met J.M.A. (Fien) Van Amelsfort.
Ze zijn toen direct naar Lepelstraat vertrokken.

familie rinus meesters crijnen

Op 12 juli 1936 werd daar hun eerste kind geboren, een dochter Johanna, Coleta, Antoinetta, Maria (Joke) Embregts. Dokter van der Kar uit Steenbergen heeft destijds bij de bevalling geholpen. Joke is aangegeven in het stadhuis te Halsteren.
Bijgevoegde foto is in dat kraambed. De foto is onduidelijk, zodat ik niet weet wie de zuster is.

Leuk om iedereen die je site bezoekt eens suggesties hierover te laten doen.
Joke is in de kerk van Lepelstraat gedoopt, zonder het bijzijn van mijn moeder, want die lag nog in het kraambed en kinderen moesten vroeger direct na de geboorte gedoopt worden. De foto op het consultatiebureau staat al op je site,
Lepelstraat een beetje vroeger deel 2, foto 30.

M.v.g.
Johan Embregts

Oproep van Johan klik hier juni 2016