De Antonius kapel in Lepelstraat

Het kapelletje is dagelijks geopend en bevindt zich op het kerkplein naast de Sint Antonius kerk
Even tot bezinnig komen en/of een kaarsje op te steken.

de vernieuwde kapel met de omgevallen boom

De vernieuwde kapel met de boosdoener links in alle glorie hersteld.

De kapel was tijdelijk gesloten i.v.m. stormschade 6-9-2022.
De kapel is naderhand herbouwd en is weer open gesteld voor het publiek.
De heropening en inzegening vond plaats op 10 september 2023 door pastoor Wiertz
Foto's van de stormschade en herbouw op deze pagina.

Lepelstraat.com

Antoniuskapel van Lepelstraat

Lepelstraat heeft er sinds 2000 een nieuw monument bij, namelijk de Sint Antoniuskapel. De kapel, een naar Italiaans voorbeeld ontworpen gebouw met glas-in-loodramen en een klingelend klokje in het torentje, is door vrijwilligers van de grond af aan opgebouwd. De kapel is speciaal gebouwd om onderdak te geven aan het beeld van de heilige Sint Antonius van Padua, de patroonheilige van de verloren zaken. Dat beeld was vóór de totstandkoming van de kapel alleen te aanschouwen in de kerk, die slechts een klein deel van de week geopend is. "Er was duidelijk behoefte aan een plek waar je het hele jaar door kunt bidden en een kaars kunt opsteken bij Sint Antonius. Nu hebben wij een plek waar je je even kunt terugtrekken uit het leven van alledag", aldus R. Ooms, vice-voorzitter van het parochiebestuur. Het dorp is een bedevaartplaats voor de H. Antonius van Padua.

antonius beeld in de kapel
Het beeld van de Heilige Antonius van Padua in de kapel te Lepelstraat.


De omgevallen boom als waakhond

De omgevallen boom heeft een plaatsje gekregen, als waakhond naast de kapel.

gedicht Stan Kint

Gedicht van Stan Kint gemaakt ter gelegenheid van de heropening van de kapel.


Ik stond hier statig en fier
en groeide en bloeide met veel plezier.
Ik deed dat werkelijk jarenlang.
Regen noch wind maakten mij bang.
Nu staat alleen mijn stam nog hier.
Het noodlot had plots toegeslagen.
Zonder het aan mij te vragen..
Mijn takken werden wreed geveld,
door dat vreselijk natuurgeweld.
Geteld waren toen mijn dagen.
En daar stond jij, kwetsbaar en klein.
De ravage kon niet groter zijn..
Toen ik bovenop je viel,
raakte het mijn ziel.
En veroorzaakte heel veel pijn.
Ik ga nu over je waken en blijf bij jou.
Zolang mijn stam het houdt,
blijf ik je trouw.
Tot in lengte van dagen....

Stan Kint 2023


kaars aansteken bij Antonius

Kleinkinderen Anouk en Evi. Spannend en leuk om een kaarsje te branden in de Antoniuskapel van Lepelstraat.

pastoor Wiertz heeft de kapel ingezegend

De herdenkings tegel in de kapel Deze kapel is ingezegend door Pastoor W. Wiertz op 18-6-2000.


De kapel is klaar

C. van Meel en J. de Weert (op de trap) leggen de laatste hand aan het nieuwe kapelletje in Lepelstraat

Nieuw kapelletje klaar

Lepelstraat: Overal elders worden kerken gesloopt, zo niet in Lepelstraat. Daar hebben nijvere parochianen in drie maanden tijd een nieuw kapelletje gebouwd ter ere van de naamgever van hun kerk, de H. Antonius van Padua.
Zondag wordt het kapelletje ingezegend. Bij die gelegenheid wordt een uit 1882 daterend houten beeld van de naamgever in het kapelletje geplaatst. Niet blijvend overigens, daar is het beeld te kwetsbaar en te waardevol voor, vertelt C. van Mees. Hij is een van de vrijwilligers die heeft geholpen bij de bouw van de nieuwe kapel. ,,Na zondag halen we het beeld weer terug naar de kerk. Daarvoor in de plaats komt een ander beeld in het kapelletje te staan, een gipsen beeld. Dat kan ook beter tegen de buiten lucht."
Vrijwilligers
De bouw van het kapelletje is hoofdzakelijk vrijwilligerswerk geweest. Daarbij is met name dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van een aantal vuttende bouwvakkers. "leder van ons had zijn eigen specialiteit", aldus Van Meel, die gisteren samen met J. de Weert bezig was verlichting aan te brengen in het nieuwe kapelletje.
Na de inzegening van zondag heeft Lepelstraat weer een plek waar mensen zich ieder moment van de dag even terug kunnen trekken. Om te bidden, na te denken en een kaarsje op te steken ter ere van de Heilige Antonius. De kapel wordt zondag na afloop van de feestelijke slotviering van de Noveen die om 11.00 uur begint officieel ingewijd en krijgt het Antoniusbeeld een speciale plaats in deze nieuwe kapel. Dit gaat feestelijk gebeuren met vele misdienaars, communicanten, koren en harmonie, waarbij iedereen van harte uitgenodigd wordt. Na deze inwijding is er voor iedereen een kopje koffie in de tuin, gelegen naast de Heilige Antoniuskerk.


Antoniuskerk

Links van de parochiekerk ziet u het kapelletje al staan.


antoniuskapel te Lepelstraat voor de verwosting

Zo zag de kapel er uit voor de bewuste dag van 6 september 2022 er uit. Door een storm die over Lepelstraat raasde werd er naast de kapel een boom ontwortelt en dat werd de kapel fataal. De kapel is later weer door vrijwilligers opgebouwd. Zie foto's van de stormschade en herbouw op deze pagina.

De kapel is gebouwd door vrijwilligers en staat aan het kerkplein in het dorp Lepelstraat De kapel is dagelijks geopend en wordt dan ook druk bezocht door parochianen en passanten, die even op het bankje onder de bomen tot rust komen. De kapel is gebouwd in het jaar 2000 en ingewijd door pastoor W. Wiertz op 16 Juni 2000 de feestdag van onze patroon, H. Antonius van Padua. De Antoniuskapel ligt aan een fraai plein, midden in het dorp. Dit plein is enkele jaren geleden aangelegd met op de voorgrond een fraaie fontein.


kinderen in de kapel

Kinderen vinden het leuk om een kaarsje op te steken bij Antonius.


de kerk van Lepelstraat

In de maand mei is er altijd een noveen voor Antonius in de Kerk in Lepelstraat, iedere dinsdag

 

Een film opname van de kerk en de kapel voor de verwosting van 6 - 9 - 2023

tekening antonius kapel lepelstraat

Tekening van de Antoniuskapel van Lepelstraat. (ontwerp ?)

jubeljaar 2000

Jubeljaar 2000 of te wel Heilig jaar het kapelletje van Lepelstraat op het Kerkplein


Tekst uit het plaatje boven

Omdat de verering van Antonius van Padua en de Antonius noveen deel uitmaken van het parochieleven was er in Lepelstraat al geruime tijd het verlangen, het voor iedereen mogelijk te maken Antonius steeds als voorspreker bij het dagelijkse leven te kunnen betrekken.
Daarom hebben wij een Antonius kapelletje gebouwd waar je de hele dag terecht kunt voor intenties, gebed en bezinning.
Antonius van Padua, was een volgeling van Franciscus van Assisi die zich met regelmaat terugtrok in een kapelletje in het bos om in de afzondering de nabijheid van zijn Heer te zoeken. Zo'n kapelletje ongeveer, bouwen wij in Lepelstraat.
Wij hopen dat ons Antonius kapelletje "midden in de wereld" een plek van rust en gebed mag zijn en dat het "door zichzelf" velen zal uitnodigen midden in het leven te overwegen hoe wij leven mogen en geborgen zijn in de palm van Gods hand.
Lepelstraat, jubeljaar 2000, geloven gaat verder!


Antonius kapel moet worden herbouwd

Op 6 september 2022 raasde er een storm over Lepelstraat en de kapel was niet meer toegankelijk voor het publiek. Er is een inzamelingsactie gestart om de kapel weer op te bouwen. Kijk hier voor beelden van de verwoeste kapel en de herbouw.