Klassefoto ca.1903 ; op schoolplein bij de nonnetjes.

Photograph Jeanette Maas

Linksvoor de latere deken Ooms ; rechtsboven staat Jan Maas ; linksboven staat Marie Maas ; rechtsonder Jeanette Maas .
Derde van de onderste rij is Marie Kint die werd grootgebracht bij meester de Roek. Klein meisje op de voorgrond is van Elzakker.
Tweede bovenste rij staat Bogers ; vierde meisje middelste rij is Marie Rozendaal of Marie Bogers.