- Meester M. M. Huijbregts -

Meester M.M. Huijbregts.
Hij stond aan het hoofd van de R.K. jongensschool St. Franciscus te Lepelstraat, in de periode
van 1922 tot 1958.
Meester Huijbregts en zijn vrouw zijn veel betrokken geweest bij tal van vereningen, wel meer dan 20.
Zijn inspanningen voor het werk wat hij heeft vericht is beloond met een Pauselijke onderscheiding.

Lepelstraat.com

De onderwijzers en onderwijzeres van de lagere school in Lepelstraat


R.K. Jongensschool Lepelstraat, voor de ingang vanaf de speelplaats ca 1930
vlnr: Dhr Sio - Mej de Smit - Dhr Huijbregts - Dhr Jadot
Wanneer meester Huijbregts op mooie warme avondenzijn stoel buiten zetten, verzamelden zich tal van Lepelstraters om hem heen. Iedereen was aan zijn lippen gekluisterd , als hij verhalen aan het vertellen was.
Het duurde wel tot 's avonds laat, dat het lang bedtijd was geweest.


De Vincentius en Elisabeths vereniging naar Beuraing In het midden dhr en merv. Huijbregts


Krantenknipsel dec 1957: Lepelstraat neemt afscheid van Meester Huybrechts - Burgemeester Elkhuizen en Pastoor van Gastel